1 తిమోతి 4:1-16

  • చెడ్డదూతల బోధల విషయంలో హెచ్చరిక  (1-5)

  • క్రీస్తుకు మంచి పరిచారకుడిగా ఎలా ఉండాలి  (6-10)

    • శారీరక వ్యాయామానికి, దైవభక్తికి మధ్య తేడా  (8)

  • నీ బోధ గురించి జాగ్రత్తగా ఉండు (11-16)

4  అయితే, తర్వాతి కాలాల్లో కొందరు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెడతారని దేవుని పవిత్రశక్తి స్పష్టంగా చెప్తోంది. వాళ్లు దేవుని నుండి వచ్చాయనిపించే మోసపూరిత సందేశాల్ని, చెడ్డదూతల* బోధల్ని వినడం వల్ల అలా జరుగుతుంది.  వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి కలిగివున్న, అబద్ధాలాడే వేషధారుల వల్ల వాళ్లు అలా తప్పుదోవ పడతారు.  వాళ్లు పెళ్లిని నిషేధిస్తారు. కొన్నిరకాల ఆహారపదార్థాల్ని తినకూడదని ప్రజలకు ఆజ్ఞాపిస్తారు. నిజానికి విశ్వాసం, అలాగే సత్యం గురించిన సరైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్లు కృతజ్ఞతలు చెల్లించి తినడానికి దేవుడు వాటిని సృష్టించాడు.  దేవుడు సృష్టించిన ప్రతీది మంచిదే; కృతజ్ఞతలు చెల్లించి తింటే, ఏదీ నిషిద్ధం కాదు.  ఎందుకంటే దేవుని మాట ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా అది పవిత్రమౌతుంది.  నువ్వు ఈ సలహాను సోదరులకు ఇస్తే విశ్వాసానికి సంబంధించిన మాటలతో, అలాగే నువ్వు జాగ్రత్తగా పాటించిన మంచి బోధకు సంబంధించిన మాటలతో పోషించబడుతూ క్రీస్తుయేసుకు మంచి పరిచారకునిగా ఉంటావు.  అయితే, ముసలమ్మలు చెప్పే కథల్లా ఉండే భక్తిహీనమైన కట్టుకథల్ని తిరస్కరించు. ఇంకోవైపున, దైవభక్తి చూపించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని నీకు నువ్వు శిక్షణ ఇచ్చుకో.  ఎందుకంటే శారీరక వ్యాయామం* కొంతవరకు ప్రయోజనకరమే, కానీ దైవభక్తి అన్ని విషయాల్లో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఇప్పుడు, అలాగే భవిష్యత్తులో దీవెనలు వస్తాయి.  ఆ మాట నిజమైనది, పూర్తిగా నమ్మదగినది. 10  ఇందుకే మనం కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం, ప్రయాసపడుతున్నాం. ఎందుకంటే అన్నిరకాల ప్రజలకు, ముఖ్యంగా నమ్మకమైన వాళ్లకు రక్షకుడైన జీవంగల దేవుని మీద మనం నిరీక్షణ ఉంచాం. 11  ఈ ఆజ్ఞల్ని తెలియజేస్తూ, బోధిస్తూ ఉండు. 12  నీ యౌవనాన్ని బట్టి నిన్ను ఎవ్వరూ, ఎప్పుడూ చిన్నచూపు చూడకుండా జాగ్రత్తపడు. మాట్లాడే విషయంలో, ప్రవర్తన విషయంలో, ప్రేమ విషయంలో, విశ్వాసం విషయంలో, పవిత్రత* విషయంలో నమ్మకస్థులకు ఆదర్శంగా ఉండు. 13  నేను వచ్చేంతవరకు బహిరంగంగా చదివే విషయంలో, ప్రోత్సహించే* విషయంలో, బోధించే విషయంలో నిమగ్నమవ్వు. 14  నీలో ఉన్న వరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకు. పెద్దల సభ నీమీద చేతులు ఉంచినప్పుడు ప్రవచనం ద్వారా నీకు ఆ వరం ఇవ్వబడింది. 15  వీటిని ధ్యానించు; నీ ప్రగతి అందరికీ స్పష్టంగా కనిపించేలా వీటిలో నిమగ్నమవ్వు. 16  నీ గురించి, నీ బోధ గురించి జాగ్రత్తగా ఉండు. వీటి విషయంలో పట్టుదల చూపించు. అలాచేస్తే నిన్ను నువ్వు రక్షించుకుంటావు, నువ్వు బోధించేది వినేవాళ్లను కూడా రక్షిస్తావు.

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “శిక్షణ.”
లేదా “స్వచ్ఛత.”
లేదా “ఉపదేశించే.”