1 తిమోతి 2:1-15

  • అన్నిరకాల ప్రజల కోసం ప్రార్థన  (1-7)

    • దేవుడు ఒక్కడే, మధ్యవర్తి ఒక్కడే  (5)

    • అందరి కోసం సరిసమానమైన విమోచన క్రయధన బలి  (6)

  • పురుషులకు, స్త్రీలకు నిర్దేశాలు (8-15)

    • అణకువ ఉట్టిపడేలా బట్టలు వేసుకోండి  (9, 10)

2  కాబట్టి మొట్టమొదటిగా నేను మిమ్మల్ని కోరేదేమిటంటే, మీరు అన్నిరకాల ప్రజల కోసం అభ్యర్థనలు, ప్రార్థనలు, విన్నపాలు చేయండి, కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి.  రాజుల కోసం, ఉన్నత స్థానాల్లో* ఉన్నవాళ్ల కోసం కూడా అలా చేయండి. అప్పుడు మనం అన్నివిషయాల్లో దైవభక్తిని, పట్టుదలను చూపిస్తూ నెమ్మది కలిగి, ప్రశాంతంగా జీవించగలుగుతాం.  ఇది మన రక్షకుడైన దేవుని దృష్టిలో మంచిది, ఆయనకు ఇష్టమైనది.  అన్నిరకాల ప్రజలు సత్యం గురించిన సరైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని రక్షించబడాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు.  దేవుడు ఒక్కడే. దేవునికి, మనుషులకు మధ్యవర్తి ఒక్కడే, ఆయన క్రీస్తుయేసు అనే మనిషి.  ఆయన అందరి* కోసం సరిసమానమైన విమోచన క్రయధన బలిగా తనను తాను అర్పించుకున్నాడు. తగిన సమయంలో ప్రజలు దాని గురించి సాక్ష్యమిస్తారు.  దీని గురించి సాక్ష్యమివ్వడానికే నేను ప్రచారకుడిగా, అపొస్తలుడిగా నియమించబడ్డాను; విశ్వాసం విషయంలో, సత్యం విషయంలో అన్యులకు బోధకునిగా నియమించబడ్డాను. నేను నిజమే చెప్తున్నాను, అబద్ధమాడట్లేదు.  కాబట్టి, మీరు సమావేశమయ్యే ప్రతీచోట పురుషులు కోపానికి, వాదులాటలకు చోటివ్వకుండా పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.  అలాగే స్త్రీలు రకరకాల జడలతో, బంగారంతో, ముత్యాలతో లేదా ఖరీదైన బట్టలతో అలంకరించుకోవడం కాదుగానీ అణకువ, మంచి వివేచన ఉట్టిపడేలా గౌరవప్రదమైన* బట్టలతో తమను తాము అలంకరించుకోవాలి. 10  అంతేకాదు దైవభక్తిగల స్త్రీలకు తగినట్టుగా మంచి పనులతో తమను తాము అలంకరించుకోవాలి. 11  స్త్రీలు పూర్తిగా లోబడివుంటూ, మౌనంగా* ఉండి నేర్చుకోవాలి. 12  బోధించడానికి గానీ, పురుషుని మీద అధికారం చెలాయించడానికి గానీ స్త్రీకి నేను అనుమతి ఇవ్వను; ఆమె మౌనంగా* ఉండాలి. 13  ఎందుకంటే ముందు ఆదాము సృష్టించబడ్డాడు, ఆ తర్వాతే హవ్వ సృష్టించబడింది. 14  అంతేకాదు, ఆదాము మోసపోలేదు కానీ స్త్రీయే పూర్తిగా మోసపోయింది, పాపం చేసింది. 15  ఏదేమైనా, పిల్లల్ని కనడం ద్వారా స్త్రీ సురక్షితంగా ఉంటుంది; అయితే, మంచి వివేచన చూపించడంతోపాటు విశ్వాసంతో, ప్రేమతో, పవిత్రతతో నడుచుకుంటూ ఉంటేనే ఆమె* సురక్షితంగా ఉంటుంది.

అధస్సూచీలు

లేదా “అధికార స్థానాల్లో.”
లేదా “అన్నిరకాల ప్రజల.”
లేదా “తగిన.”
లేదా “నిశ్శబ్దంగా; ప్రశాంతంగా.”
లేదా “నిశ్శబ్దంగా; ప్రశాంతంగా.”
అక్ష., “వాళ్లు.”