1 కొరింథీయులు 6:1-20

  • క్రైస్తవ సోదరులు తీర్పు కోసం న్యాయస్థానానికి వెళ్తున్నారు (1-8)

  • దేవుని రాజ్యంలో ఉండనివాళ్లు (9-11)

  • మీ శరీరాన్ని దేవునికి మహిమ తీసుకురావడానికి ఉపయోగించండి  (12-20)

    • “లైంగిక పాపాలకు దూరంగా పారిపోండి!” (18)

6  మీ మధ్య తగాదా వచ్చినప్పుడు మీరు పవిత్రుల ముందుకు కాకుండా న్యాయస్థానంలో అవిశ్వాసుల ముందుకు వెళ్లే సాహసం ఎందుకు చేస్తున్నారు?  పవిత్రులు లోకానికి తీర్పుతీరుస్తారని మీకు తెలీదా? లోకానికే తీర్పుతీర్చబోయే మీరు, చాలా చిన్న విషయాల్లో తీర్పుతీర్చలేరా?  మనం దేవదూతలకు తీర్పుతీరుస్తామని మీకు తెలీదా? అలాంటిది, ఈ జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లో తీర్పుతీర్చలేమా?  మరి, ఈ జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లో తీర్పుతీర్చాల్సి వస్తే, బయటివాళ్లనా మీరు న్యాయమూర్తులుగా ఎంచుకునేది?  మీకు సిగ్గు రావాలని నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను. సోదరుల మధ్య తీర్పుతీర్చేంత తెలివిగలవాళ్లు మీలో ఒక్కరు కూడా లేరా?  ఒక సోదరుడు మరో సోదరునితో ఉన్న తగాదాను పరిష్కరించుకోవడానికి న్యాయస్థానానికి వెళ్తున్నాడు, అదీ అవిశ్వాసుల దగ్గరికి!  సోదరులు తీర్పు కోసం న్యాయస్థానానికి వెళ్తున్నారంటే, నిజంగా మీకు అది సిగ్గుచేటు. దానికన్నా మీరే అన్యాయాన్ని సహించడం నయం కాదా? మీరే మోసాన్ని సహించడం మంచిది కాదా?  కానీ మీరే అన్యాయం చేస్తున్నారు, మీరే మోసం చేస్తున్నారు. అదీ మీ సోదరులకు!  దేవుని నీతి ప్రమాణాల్ని పాటించనివాళ్లు దేవుని రాజ్యంలో ఉండరని మీకు తెలీదా? మోసపోకండి.* లైంగిక పాపాలు* చేసేవాళ్లు, విగ్రహాల్ని పూజించేవాళ్లు, వ్యభిచారులు, ఆడంగివాళ్లు,* స్వలింగ సంపర్కులైన పురుషులు,* 10  దొంగలు, అత్యాశపరులు, తాగుబోతులు, తిట్టేవాళ్లు,* దోచుకునేవాళ్లు దేవుని రాజ్యంలో ఉండరు. 11  మీలో కొందరు ఒకప్పుడు అలాంటివాళ్లే. కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని శుభ్రం చేశాడు, పవిత్రపర్చాడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరున తన పవిత్రశక్తితో నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చాడు. 12  అన్నీ చేసే అధికారం నాకు ఉంది, కానీ అన్నీ ప్రయోజనకరమైనవి కావు. అన్నీ చేసే అధికారం నాకు ఉంది, కానీ నన్ను అదుపులో పెట్టుకునే* అవకాశం దేనికీ ఇవ్వను. 13  ఆహారం ఉన్నది కడుపు కోసం, కడుపు ఉన్నది ఆహారం కోసం. అయితే దేవుడు ఈ రెండిటినీ నాశనం చేస్తాడు. శరీరం ఉన్నది లైంగిక పాపాలు* చేయడానికి కాదు, ప్రభువు సేవ చేయడానికి; శరీరానికి కావాల్సినవి ప్రభువు ఇస్తాడు. 14  అయితే దేవుడు తన శక్తితో ప్రభువును బ్రతికించాడు, మనల్ని కూడా బ్రతికిస్తాడు. 15  మీ శరీరాలు క్రీస్తు అవయవాలని మీకు తెలీదా? మరి, క్రీస్తు శరీరంలోని అవయవాలను తీసి వేశ్య శరీరంలోని అవయవాలుగా చేయాలా? అస్సలు చేయను! 16  వేశ్యతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకునే వ్యక్తి ఆమెతో ఏక శరీరమౌతాడని మీకు తెలీదా? “వాళ్లిద్దరూ ఒక్క శరీరంగా ఉంటారు” అని దేవుడు అన్నాడు కదా. 17  అయితే, ప్రభువుతో ఐక్యంగా ఉండేవాళ్ల మనసు ఆయన మనసుతో ఒకటౌతుంది. 18  లైంగిక పాపాలకు* దూరంగా పారిపోండి! ఓ వ్యక్తి చేసే మిగతా పాపాలన్నీ శరీరంతో నేరుగా సంబంధం లేనివి; కానీ లైంగిక పాపాలు చేసేవాడు మాత్రం తన సొంత శరీరానికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తున్నాడు. 19  మీ శరీరం దేవుని నుండి మీరు పొందిన పవిత్రశక్తికి ఆలయమని మీకు తెలీదా? పైగా మీరు దేవునికి చెందినవాళ్లు, 20  ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతో ఖరీదు పెట్టి కొన్నాడు. కాబట్టి, మీ శరీరాన్ని దేవునికి మహిమ తీసుకురావడానికి ఉపయోగించండి.

అధస్సూచీలు

లేదా “తప్పుదోవ పట్టకండి.”
పదకోశం చూడండి.
ఇది స్వలింగ సంపర్కంలో స్త్రీపాత్ర పోషించే మగవాళ్లను సూచిస్తుండవచ్చు.
లేదా “పురుషులతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకునే పురుషులు.” అక్ష., “పురుషులతో పడుకునే పురుషులు.”
లేదా “దూషించేవాళ్లు.”
లేదా “నన్ను దాని అధికారం కిందకు తెచ్చుకునే.”
గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.
గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.