రోమీయులు 15:1-33

  • క్రీస్తులా ఒకరినొకరు స్వీకరించండి  (1-13)

  • పౌలు అన్యులకు సేవకుడు (14-21)

  • పౌలు ప్రయాణ ప్రణాళికలు (22-33)

15  బలవంతులమైన మనం బలహీనుల బలహీనతల్ని భరించాలి. అంతేకాదు, మనల్ని మనం సంతోషపెట్టుకోకుండా ఉండాలి.  మనలో ప్రతీ ఒక్కరం సాటి మనుషుల్ని బలపర్చడానికి వాళ్లను సంతోషపెడదాం, వాళ్లకు మంచి చేద్దాం.  ఎందుకంటే క్రీస్తు కూడా తనను తాను సంతోషపెట్టుకోలేదు. లేఖనాల్లో రాసివున్న ఈ మాటకు అది అనుగుణంగా ఉంది: “నిన్ను నిందించేవాళ్ల నిందలు నా మీద పడ్డాయి.”  పూర్వం రాయబడినవన్నీ మనకు బోధించడానికే రాయబడ్డాయి. మన సహనం ద్వారా, లేఖనాల నుండి దొరికే ఊరట ద్వారా మనం నిరీక్షణ కలిగివుండేందుకు అవి రాయబడ్డాయి.  సహనాన్ని, ఊరటను ఇచ్చే దేవుడు మీకందరికీ క్రీస్తుయేసుకు ఉన్నలాంటి మనోవైఖరిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను.  అప్పుడు, మీరు ఐక్యంగా ఏకస్వరంతో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు తండ్రైన దేవుణ్ణి మహిమపర్చగలుగుతారు.  దేవునికి మహిమ కలగాలనే ఉద్దేశంతో క్రీస్తు మిమ్మల్ని స్వీకరించినట్లే* మీరు కూడా ఒకరినొకరు స్వీకరించండి.  దేవుడు సత్యవంతుడని చూపించడానికి క్రీస్తు సున్నతి చేయించుకున్నవాళ్లకు పరిచారకుడు అయ్యాడని మీకు చెప్తున్నాను. దేవుడు వాళ్ల పూర్వీకులకు చేసిన వాగ్దానాలు నిజమైనవని రుజువు చేయడానికీ,  దేవుడు చూపించిన కరుణను చూసి అన్యులు ఆయన్ని మహిమపర్చడానికీ క్రీస్తు అలా పరిచారకుడు అయ్యాడు. లేఖనాల్లో కూడా ఇలా రాసివుంది: “అందుకే అన్యుల మధ్య నేను నిన్ను స్తుతిస్తాను. నీ పేరు మీద స్తుతిగీతాలు పాడతాను.” 10  దేవుడు మళ్లీ ఇలా అంటున్నాడు: “అన్యులారా, ఆయన ప్రజలతో కలిసి సంతోషించండి.” 11  ఇంకో లేఖనం ఇలా చెప్తోంది: “అన్నిదేశాల ప్రజలారా, మీరంతా యెహోవాను* స్తుతించండి. ప్రజలందరూ ఆయన్ని స్తుతించాలి.” 12  అలాగే యెషయా ఇలా అంటున్నాడు: “దేశాల్ని పరిపాలించడానికి యెష్షయి వంశస్థుడు* వస్తాడు; దేశాలు ఆయన మీద నిరీక్షణ ఉంచుతాయి.” 13  నిరీక్షణను ఇచ్చే దేవుడు మీరు తన మీద ఉంచిన నమ్మకం ఆధారంగా మీలో గొప్ప సంతోషాన్ని, శాంతిని నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. అప్పుడు పవిత్రశక్తి బలం ద్వారా మీ నిరీక్షణ పెరుగుతుంది.* 14  నా సోదరులారా, మీలో మంచితనం, సమస్త జ్ఞానం పూర్తిస్థాయిలో ఉన్నాయని, మీరు ఒకరికొకరు ఉపదేశించుకునే స్థితిలో ఉన్నారని నాకు నమ్మకం కుదిరింది. 15  అయితే, దేవుడు నామీద చూపించిన అపారదయను బట్టి నేను మీకు ఇంకోసారి గుర్తుచేయాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని విషయాల్ని నిర్మొహమాటంగా రాశాను. 16  నేను క్రీస్తుయేసుకు సేవకునిగా ఉంటూ అన్యులకు ప్రకటించాలని దేవుడు నా మీద అపారదయ చూపించాడు. ఈ అన్యులు కూడా పవిత్రశక్తితో పవిత్రపర్చబడి దేవుడు అంగీకరించే అర్పణగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో, దేవుని గురించిన మంచివార్తను ప్రకటించే పవిత్రమైన పనిలో పాల్గొంటున్నాను. 17  కాబట్టి, నేను క్రీస్తుయేసు శిష్యునిగా ఉన్నందుకు, దేవుని సేవ చేస్తున్నందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. 18  అన్యులు విధేయత చూపించేలా క్రీస్తు నా ద్వారా పనిచేశాడు. నేను దీని గురించి తప్ప ఇంక దేని గురించీ మాట్లాడడానికి సాహసించను. క్రీస్తు నా మాటల ద్వారా, చేతల ద్వారా, 19  ఆశ్చర్యకరమైన పనుల ద్వారా, అద్భుతాల ద్వారా, దేవుని పవిత్రశక్తి బలం ద్వారా అన్యులు విధేయత చూపించేలా చేశాడు. దానివల్ల నేను యెరూషలేము నుండి ఇల్లూరికు వరకున్న ప్రాంతంలో క్రీస్తు గురించిన మంచివార్తను పూర్తిస్థాయిలో ప్రకటించాను. 20  అలా, అప్పటికే క్రీస్తు గురించి విన్న ప్రాంతాల్లో మంచివార్త ప్రకటించకూడదని నేను లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను. ఇంకో వ్యక్తి వేసిన పునాది మీద కట్టకూడదన్నదే నా ఉద్దేశం; 21  లేఖనాల్లో కూడా ఇలా రాసివుంది: “ఆయన గురించి ఏ వార్తా అందుకోని వాళ్లు ఆయన్ని చూస్తారు, ఆయన గురించి వినని వాళ్లు అర్థంచేసుకుంటారు.” 22  నేను చాలాసార్లు మీ దగ్గరికి రాలేకపోవడానికి అది కూడా ఓ కారణం. 23  కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాల్లో నేను అడుగుపెట్టని చోటు అంటూ ఏదీ లేదు. పైగా ఎన్నో* సంవత్సరాలుగా మీ దగ్గరికి రావాలని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను. 24  కాబట్టి, స్పెయిన్‌కి వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో మిమ్మల్ని కలిసి, మీతో ఆనందంగా కాస్త సమయం గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత అక్కడి నుండి మీరు నన్ను సాగనంపాలని ఆశిస్తున్నాను. 25  కానీ ఇప్పుడు, పవిత్రులకు సహాయం* చేయడానికి యెరూషలేముకు బయల్దేరుతున్నాను. 26  ఎందుకంటే మాసిదోనియ, అకయ ప్రాంతాల్లోని సోదరులు తమకున్న వాటిని యెరూషలేములో ఉన్న పవిత్రుల్లోని పేదవాళ్లతో పంచుకోవడానికి సంతోషంగా విరాళం ఇచ్చారు. 27  నిజమే, వాళ్లు సంతోషంగా విరాళమిచ్చారు. వాస్తవానికి వాళ్లు ఆ సోదరులకు రుణపడివున్నారు; ఎందుకంటే ఆ సోదరుల దగ్గర వాళ్లు దేవునికి సంబంధించిన విషయాల్ని అందుకున్నారు; కాబట్టి తమకున్న వాటితో పవిత్రులకు సహాయం* చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా వాళ్ల మీద ఉంది. 28  అందుకే నేను ఈ పని పూర్తిచేసుకొని ఆ విరాళాన్ని* భద్రంగా ఆ సోదరుల చేతుల్లో పెట్టిన తర్వాత, దారిలో మిమ్మల్ని కలిసి స్పెయిన్‌కి వెళ్తాను. 29  అంతేకాదు, నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు ఇచ్చే మెండైన దీవెనలతో వస్తానని నాకు తెలుసు. 30  సోదరులారా, నేను ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా, పవిత్రశక్తి వల్ల కలిగే ప్రేమ ద్వారా మిమ్మల్ని వేడుకునేది ఏమిటంటే, నేను చేస్తున్నట్టే మీరు కూడా నాకోసం పట్టుదలగా దేవునికి ప్రార్థించండి. 31  యూదయలోని అవిశ్వాసుల చేతుల్లో నుండి నేను తప్పించబడాలని, యెరూషలేములో నేను పవిత్రులకు చేసే పరిచర్య వాళ్లకు నచ్చాలని ప్రార్థించండి. 32  అప్పుడు, దేవునికి ఇష్టమైతే నేను మీ దగ్గరికి సంతోషంగా వస్తాను, మీతో కలిసి సేదదీరుతాను. 33  శాంతిని ప్రసాదించే దేవుడు మీ అందరికీ తోడుండాలి. ఆమేన్‌.

అధస్సూచీలు

లేదా “ఆహ్వానించినట్లే.”
పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “యెష్షయి వేరు.”
లేదా “పొంగిపొర్లుతుంది.”
లేదా “కొన్ని” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “పరిచారం.”
అక్ష., “పరిచారం.”
అక్ష., “ఆ ఫలాన్ని.”