రోమీయులు 12:1-21

  • మీ శరీరాల్ని సజీవమైన బలిగా అర్పించుకోండి  (1, 2)

  • వేర్వేరు వరాలున్నా శరీరం ఒక్కటే  (3-8)

  • నిజ క్రైస్తవులు ఎలా జీవించాలనే దానిపై సలహాలు (9-21)

12  కాబట్టి సోదరులారా, దేవుని కనికరాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని కోరేదేమిటంటే, మీ శరీరాల్ని సజీవమైన, పవిత్రమైన, దేవునికి ఇష్టమైన బలిగా అర్పించుకోండి. అలా చేస్తే, మీరు మీ ఆలోచనా సామర్థ్యాల్ని ఉపయోగించి పవిత్రసేవ చేయగలుగుతారు.  ఇకమీదట ఈ వ్యవస్థ* మిమ్మల్ని మలచనివ్వకండి. బదులుగా మీ మనసు మార్చుకొని మీ వ్యక్తిత్వంలో మార్పు తెచ్చుకోండి. అలా మీరు మంచిదైన, ఆమోదయోగ్యమైన, సంపూర్ణమైన దేవుని ఇష్టమేమిటో పరీక్షించి తెలుసుకుంటారు.  దేవుడు నా మీద చూపించిన అపారదయ ద్వారా అక్కడున్న మీలో ప్రతీ ఒక్కరికి నేను చెప్పేదేమిటంటే, ఎవ్వరూ తన గురించి తాను ఎక్కువగా అంచనా వేసుకోవద్దు. బదులుగా దేవుడు ప్రతీ ఒక్కరికి పంచి ఇచ్చిన విశ్వాసానికి తగిన వివేచన మీకుందని చూపించేలా అంచనా వేసుకోవాలి.  మన శరీరంలో చాలా అవయవాలు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఒకే పని చేయవు.  అలాగే మనం కూడా చాలామందిమి ఉన్నా క్రీస్తుతో ఐక్యంగా ఒకే శరీరంలో భాగంగా ఉన్నాం; మనలో ప్రతీ ఒక్కరం, ఒకదానితో ఒకటి సంబంధమున్న అవయవాలం.  కాబట్టి, దేవుడు మనమీద చూపించిన అపారదయకు అనుగుణంగా మనకు వేర్వేరు వరాలు ఉన్నాయి. మనకు ప్రవచించే వరం ఉంటే, మన విశ్వాసానికి తగ్గట్టు ప్రవచిద్దాం;  మనకు పరిచర్య చేసే వరం ఉంటే, మనం పరిచర్య చేస్తూ ఉందాం; బోధించే వ్యక్తి బోధిస్తూ ఉండాలి;  ప్రోత్సహించే* వ్యక్తి ఇతరుల్ని ప్రోత్సహించాలి;* పంచిపెట్టే* వ్యక్తి ఉదారంగా పంచి పెట్టాలి; నాయకత్వం వహించే వ్యక్తి, ఆ పనిని శ్రద్ధగా* చేయాలి; కరుణ చూపించే వ్యక్తి సంతోషంగా కరుణ చూపించాలి.  మీరు వేషధారణలేని ప్రేమను చూపించండి. చెడ్డదాన్ని అసహ్యించుకోండి; మంచిదాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉండండి. 10  సోదర ప్రేమతో వాత్సల్యం చూపించండి. ఒకరినొకరు ఘనపర్చుకునే విషయంలో ముందుండండి.* 11  కష్టపడి* పనిచేసేవాళ్లుగా ఉండండి, సోమరులుగా ఉండకండి.* పవిత్రశక్తి మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపనివ్వండి. యెహోవాకు* దాసులుగా ఉండండి. 12  నిరీక్షణ విషయంలో ఉల్లసించండి. శ్రమలు వచ్చినప్పుడు సహనం చూపించండి. పట్టుదలగా ప్రార్థిస్తూ ఉండండి. 13  పవిత్రుల అవసరాల్ని బట్టి మీకున్నవాటిని వాళ్లతో పంచుకోండి. ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకోండి. 14  హింసించేవాళ్లను దీవిస్తూ ఉండండి; దీవించండి కానీ శపించకండి. 15  సంతోషించేవాళ్లతో కలిసి సంతోషించండి; ఏడ్చేవాళ్లతో కలిసి ఏడ్వండి. 16  మీమీద మీకు ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో ఇతరుల మీద కూడా అలాంటి అభిప్రాయాన్నే కలిగివుండండి; గర్వంతో కూడిన ఆలోచనల్ని అలవర్చుకోకండి, వినయంగా ఆలోచించండి. మీకు మీరే తెలివైనవాళ్లమని అనుకోకండి. 17  ఎవరైనా మీకు చెడు చేస్తే, తిరిగి వాళ్లకు చెడు చేయకండి. మనుషులందరి దృష్టిలో ఏది సరైనదో దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోండి. 18  సాధ్యమైతే, మీకు చేతనైనంత వరకు మనుషులందరితో శాంతిగా మెలగండి. 19  ప్రియ సోదరులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకోకండి, దేవుణ్ణే ఆగ్రహం చూపించనివ్వండి; ఎందుకంటే లేఖనాల్లో ఇలా రాసివుంది: “‘పగతీర్చుకోవడం నా పని; నేనే ప్రతిఫలం ఇస్తాను’ అని యెహోవా* అంటున్నాడు.” 20  “మీ శత్రువు ఆకలితో ఉంటే, అతనికి ఆహారం పెట్టండి; దాహంతో ఉంటే, తాగడానికి ఏమైనా ఇవ్వండి. అలా చేయడం ద్వారా మీరు అతని తలమీద నిప్పుల్ని కుప్పగా పోస్తారు.”* 21  చెడును మీమీద విజయం సాధించనివ్వకండి, బదులుగా మంచి చేసి చెడు మీద విజయం సాధిస్తూ ఉండండి.

అధస్సూచీలు

లేదా “యుగం.” పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఉపదేశించే.”
లేదా “ఇతరులకు ఉపదేశించాలి.”
లేదా “విరాళాలిచ్చే.”
లేదా “పట్టుదలగా.”
లేదా “చొరవ తీసుకోండి.”
లేదా “శ్రద్ధగా, ఉత్సాహంగా.”
లేదా “కాలయాపన చేస్తూ పనిచేయకండి.”
పదకోశం చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
అంటే, అతన్ని మెత్తబర్చి అతని కోపాన్ని కరిగేలా చేస్తారు.