మార్కు 7:1-37

  • మనుషుల ఆచారాలు బట్టబయలౌతాయి (1-13)

  • హృదయం నుండి వచ్చేవే అపవిత్రం చేస్తాయి (14-23)

  • సిరియాలోని ఫేనీకేకు చెందిన స్త్రీ విశ్వాసం  (24-30)

  • చెవిటి వ్యక్తి బాగవ్వడం  (31-37)

7  ఒకరోజు యెరూషలేము నుండి వచ్చిన పరిసయ్యులు, కొందరు శాస్త్రులు యేసు చుట్టూ చేరారు.  కొందరు శిష్యులు అపవిత్రమైన చేతులతో, అంటే చేతులు కడుక్కోకుండా* భోజనం చేయడం వాళ్లు చూశారు.  (పరిసయ్యులతో సహా యూదులందరూ తమ పూర్వీకుల ఆచారానికి కట్టుబడి మోచేతుల వరకు చేతులు కడుక్కున్నాకే భోజనం చేస్తారు,  సంత నుండి వచ్చినప్పుడైతే తమను తాము శుభ్రపర్చుకోకుండా భోజనం చేయరు. గిన్నెల్ని, కూజాల్ని, రాగి పాత్రల్ని నీళ్లలో ముంచడం వంటి ఎన్నో ఆచారాలు వాళ్లకు పారంపర్యంగా వచ్చాయి, వాళ్లు వాటినే పట్టుకువేలాడతారు.)  అందుకే ఆ పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు “నీ శిష్యులు పూర్వీకుల ఆచారాన్ని పాటించకుండా అపవిత్రమైన చేతులతోనే భోజనం చేస్తున్నారేంటి?” అని ఆయన్ని అడిగారు.  దానికి ఆయన వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “వేషధారులారా, మీ గురించి యెషయా సరిగ్గానే చెప్పాడు. ‘ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను కీర్తిస్తారు కానీ వీళ్ల హృదయాల్లో నా మీద ప్రేమ లేదు.  వీళ్లు మనుషులు పెట్టిన నియమాల్ని దేవుని బోధలన్నట్టు బోధిస్తారు కాబట్టి వీళ్లు నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉండడం వృథా’ అని ఆ ప్రవక్త రాశాడు.  మీరు దేవుని ఆజ్ఞల్ని వదిలేసి మనుషుల సంప్రదాయాల్ని పట్టుకువేలాడతారు.”  ఆయన వాళ్లతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “మీరు మీ సంప్రదాయాల్ని కాపాడుకోవడం కోసం దేవుని ఆజ్ఞల్ని తెలివిగా పక్కనబెడతారు. 10  ఉదాహరణకు మోషే, ‘మీ అమ్మానాన్నల్ని గౌరవించండి’ అని, ‘అమ్మనైనా, నాన్ననైనా తిట్టేవాడికి* మరణశిక్ష విధించాలి’ అని చెప్పాడు. 11  కానీ మీరేమో ‘ఓ వ్యక్తి వాళ్ల అమ్మతో గానీ, నాన్నతో గానీ “నా దగ్గర ఉన్నవాటిలో నీకు పనికొచ్చేదేదైనా, అది కొర్బాను (ఈ మాటకు, దేవునికి సమర్పించిన కానుక అని అర్థం)” అని అంటే’ 12  వాళ్ల అమ్మానాన్నల కోసం అతన్ని ఇంకేమీ చేయనివ్వరు. 13  అలా మీరు, తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారాలతో దేవుని వాక్యాన్ని నీరుగారుస్తారు. ఇలాంటివి మీరు చాలా చేస్తారు.” 14  ప్రజల్ని మళ్లీ తన దగ్గరికి పిలిచి యేసు ఇలా అన్నాడు: “మీరందరూ వినండి, నేను చెప్పేది అర్థంచేసుకోండి. 15  మనిషి లోపలికి వెళ్లేదేదీ అతన్ని అపవిత్రం చేయదు కానీ, మనిషిలో నుండి వచ్చేవే అతన్ని అపవిత్రం చేస్తాయి.” 16  *—— 17  జనాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన ఓ ఇంట్లోకి వెళ్లినప్పుడు, శిష్యులు ఆయన చెప్పిన ఉపమానం గురించి అడిగారు. 18  అప్పుడు ఆయన వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “వాళ్లలాగే మీరూ అర్థం చేసుకోలేదా? మనిషి లోపలికి వెళ్లేదేదీ మనిషిని అపవిత్రం చేయదని మీకు తెలీదా? 19  ఎందుకంటే తినేది హృదయంలోకి కాదు కడుపులోకి వెళ్తుంది, ఆ తర్వాత బయటికి వచ్చేస్తుంది, అవునా?” ఆయన అలా చెప్పి, అన్నిరకాల ఆహారపదార్థాలు పవిత్రమైనవని అన్నాడు. 20  ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “మనిషిలో నుండి వచ్చేదే అతన్ని అపవిత్రం చేస్తుంది. 21  లోపలి నుండి, అంటే మనిషి హృదయంలో నుండి వచ్చేవి ఏమిటంటే దుష్ట ఆలోచనలు, లైంగిక పాపాలు,* దొంగతనాలు, హత్యలు, 22  అక్రమ సంబంధాలు, అత్యాశ, దుర్మార్గపు పనులు, మోసం, లెక్కలేనితనం,* అసూయ,* దైవదూషణ, అహంకారం, మూర్ఖత్వం. 23  ఈ చెడ్డ విషయాలన్నీ లోపలి నుండే వస్తాయి, ఇవే మనిషిని అపవిత్రం చేస్తాయి.” 24  ఆయన అక్కడ నుండి బయల్దేరి తూరు, సీదోనుల ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఆయన ఓ ఇంటికి వెళ్లాడు, ఆ విషయం ఎవ్వరికీ తెలియకూడదని అనుకున్నాడు కానీ తెలిసిపోయింది. 25  ఆయన గురించి విన్న ఒకామె వెంటనే వచ్చి ఆయన కాళ్ల మీద పడింది, ఎందుకంటే వాళ్ల పాపకు అపవిత్ర దూత పట్టాడు. 26  ఆమె గ్రీకు మహిళ, సిరియాలోని ఫేనీకే వాసురాలు;* తన పాపకు పట్టిన అపవిత్ర దూతను వెళ్లగొట్టమని ఆమె ఆయన్ని ఎంతో వేడుకుంది. 27  కానీ ఆయన ఆమెతో, “ముందు పిల్లల్ని తృప్తిగా తిననివ్వాలి, పిల్లల రొట్టెలు తీసుకొని కుక్కపిల్లలకు వేయడం సరికాదు” అన్నాడు. 28  అందుకు ఆమె ఇలా అంది: “అవునయ్యా, కానీ బల్ల కింద ఉన్న కుక్కపిల్లలు కూడా పిల్లలు పడేసే రొట్టె ముక్కల్ని తింటాయి కదా.” 29  అప్పుడు ఆయన ఆమెతో, “బాగా మాట్లాడావు, వెళ్లు; అపవిత్ర దూత మీ పాపను వదిలి వెళ్లిపోయాడు” అన్నాడు. 30  ఆమె ఇంటికి వెళ్లి చూసేసరికి పాప మంచం మీద పడుకొని ఉంది, అపవిత్ర దూత పాపను వదిలిపోయాడు. 31  యేసు తూరు నుండి బయల్దేరి సీదోను, దెకపొలి* ప్రాంతాల గుండా గలిలయ సముద్రానికి వచ్చాడు. 32  అక్కడ ప్రజలు నత్తి ఉన్న ఓ చెవిటి వ్యక్తిని ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చి, అతని మీద చేతులుంచమని ఆయన్ని వేడుకున్నారు. 33  ఆయన జనానికి దూరంగా అతన్ని పక్కకు తీసుకెళ్లాడు. తర్వాత అతని చెవుల్లో వేళ్లు పెట్టి, ఉమ్మివేసి, అతని నాలుకను ముట్టుకున్నాడు. 34  ఆ తర్వాత ఆకాశంవైపు చూసి, గట్టిగా నిట్టూర్చి అతనితో “ఎప్ఫతా” అన్నాడు, ఆ మాటకు “తెరుచుకో” అని అర్థం. 35  దాంతో అతని చెవులు తెరుచుకున్నాయి, అతని నత్తి పోయి మామూలుగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు. 36  జరిగిన దాని గురించి ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దని ఆయన వాళ్లకు ఆజ్ఞాపించాడు. కానీ, ఆయన వాళ్లకు అలా చెప్పే కొద్దీ, ప్రజలు ఇంకా ఎక్కువగా దాని గురించి ప్రచారం చేశారు. 37  నిజానికి, వాళ్లు ఆశ్చర్యంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు, వాళ్లు ఇలా అన్నారు: “ఆయన చేసేవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆయన చెవిటివాళ్లు సైతం వినేలా చేస్తున్నాడు, మూగవాళ్లు సైతం మాట్లాడేలా చేస్తున్నాడు.”

అధస్సూచీలు

అంటే, ఆచార ప్రకారం శుభ్రపర్చుకోకుండా.
లేదా “అమ్మ గురించైనా, నాన్న గురించైనా చెడుగా మాట్లాడేవాడికి.”
మత్తయి 17:21కి ఉన్న పాదసూచిక చూడండి.
ఇక్కడ గ్రీకులో పోర్నియా అనే పదానికి బహువచనం ఉపయోగించారు. పదకోశం చూడండి.
లేదా “సిగ్గులేని ప్రవర్తన.” గ్రీకులో అసెల్జీయ. పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “అసూయతో చూసే చూపు.”
లేదా “ఫేనీకేలో పుట్టింది.”
లేదా “పది నగరాలున్న ప్రాంతం.”