ఫిలిప్పీయులు 2:1-30

  • క్రైస్తవ వినయం  (1-4)

  • క్రీస్తు వినయం, ఆయన ఉన్నతపర్చబడడం  (5-11)

  • మీ సొంత రక్షణ కోసం కృషి చేయండి  (12-18)

    • జ్యోతుల్లా ప్రకాశిస్తున్నారు (15)

  • తిమోతిని, ఎపఫ్రొదితును పంపడం  (19-30)

2  మీరు క్రీస్తుతో ఐక్యంగా ఉన్నారు; ప్రేమతో ఇతరుల్ని ప్రోత్సహించి, వాళ్లకు ఊరటనిస్తున్నారు; మీకు వాళ్ల మీద శ్రద్ధ, వాత్సల్యం, కనికరం ఉన్నాయి.  కాబట్టి మీకందరికీ ఒకే ఆలోచన ఉందని, ఒకే రకమైన ప్రేమ ఉందని, మీరు పూర్తిస్థాయిలో ఐక్యంగా ఉన్నారని, మీకు ఒకే మనసు ఉందని చూపిస్తూ నా ఆనందాన్ని సంపూర్ణం చేయండి.  గొడవలకు దిగే మనస్తత్వాన్ని, అహాన్ని చూపించకండి. వినయంతో* ఇతరులు మీకన్నా గొప్పవాళ్లని ఎంచండి.  మీ గురించి మాత్రమే ఆలోచించుకోకుండా ఇతరుల మీద కూడా శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉండండి.  క్రీస్తుయేసుకు ఉన్నలాంటి మనస్తత్వాన్నే మీరూ కలిగివుండండి.  ఆయన దేవుని పోలికలో ఉన్నా, దేవుని స్థానాన్ని చేజిక్కించుకొని ఆయనతో సమానంగా ఉండాలనే ఆలోచన కూడా రానివ్వలేదు.  కానీ ఆయన అన్నీ వదులుకొని, దాసునిలా మారి, మనిషిగా వచ్చాడు.  అంతేకాదు, ఆయన మనిషిగా వచ్చినప్పుడు తనను తాను తగ్గించుకొని, చనిపోయేంతగా లోబడ్డాడు; అవును హింసాకొయ్య* మీద చనిపోయేంతగా లోబడ్డాడు.  ఈ కారణం వల్లే, దేవుడు ఆయన్ని ముందటికన్నా ఉన్నతమైన స్థానంలో పెట్టి, అన్నిటికన్నా శ్రేష్ఠమైన పేరును దయతో ఆయనకు ఇచ్చాడు. 10  పరలోకంలో, భూమ్మీద, భూమికింద ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరు యేసు పేరున మోకరిల్లాలని, 11  తండ్రైన దేవుని మహిమ కోసం ప్రతీ ఒక్కరు తమ నాలుకతో యేసుక్రీస్తే ప్రభువని బహిరంగంగా ఒప్పుకోవాలని దేవుడు అలా చేశాడు. 12  కాబట్టి ప్రియ సోదరులారా, మీరు ఎప్పటిలాగే లోబడుతూ ఉండండి. నేను మీతో ఉన్నప్పుడే కాదు, నేను మీతో లేని ఈ సమయంలో ఇంకా ఎక్కువగా లోబడండి. భయంతో, వణకుతో మీ సొంత రక్షణ కోసం కృషి చేస్తూ ఉండండి. 13  తనకు ఇష్టమైనవి చేయాలనే కోరికను మీలో కలిగించి, దాని ప్రకారం ప్రవర్తించే శక్తిని మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని బలపర్చేది దేవుడే. అలా చేయడం ఆయనకు ఇష్టం. 14  మీరు ఏమి చేసినా సణగకుండా, వాదించుకోకుండా చేయండి. 15  అప్పుడే మీరు ఏ నిందా లేకుండా పవిత్రంగా ఉండగలుగుతారు. అంతేకాదు, లోకంలో జ్యోతుల్లా ప్రకాశిస్తున్న మీరు ఈ చెడ్డ తరం మధ్య ఏ మచ్చా లేకుండా దేవుని పిల్లలుగా ఉండగలుగుతారు. 16  మీరు జీవ వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉండండి. అప్పుడు క్రీస్తు రోజున నాకు సంతోషం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే నేను అనవసరంగా పరుగెత్తట్లేదని లేదా వృథాగా కష్టపడట్లేదని నాకు తెలుసు. 17  అయితే, మీ విశ్వాసం వల్ల మీరు చేసే పవిత్రసేవ* అనే బలి మీద నేను పానీయ అర్పణగా పోయబడుతున్నా నాకు సంతోషమే, మీ అందరితో కలిసి నేను ఆనందిస్తాను. 18  అలాగే మీరు కూడా సంతోషంగా ఉంటూ నాతో కలిసి ఆనందించాలి. 19  ప్రభువైన యేసుకు ఇష్టమైతే, త్వరలో తిమోతిని మీ దగ్గరికి పంపించాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అతను మీ గురించిన విశేషాలు నాకు చెప్తే నాకు ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది. 20  మీ విషయంలో నిజమైన శ్రద్ధ చూపించే తిమోతిలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్లు నా దగ్గర ఎవ్వరూ లేరు. 21  మిగతావాళ్లంతా ఎవరి పనులు వాళ్లు చూసుకుంటున్నారే తప్ప యేసుక్రీస్తుకు సంబంధించిన పనులు చూడట్లేదు. 22  కానీ తిమోతి తానేంటో నిరూపించుకున్నాడని మీకు తెలుసు. ఒక పిల్లవాడు తన తండ్రితో కలిసి పని చేసినట్టు, మంచివార్తను వ్యాప్తిచేయడానికి అతను నాతో కలిసి సేవచేశాడు. 23  అందుకని, అతన్నే మీ దగ్గరికి పంపించాలని అనుకుంటున్నాను. నా విషయంలో పరిస్థితులు ఎలా మలుపు తిరుగుతాయో తెలిసిన వెంటనే అతన్ని పంపిస్తాను. 24  నిజానికి ప్రభువుకు ఇష్టమైతే, త్వరలో నేను కూడా వస్తాననే నమ్మకం నాకుంది. 25  ప్రస్తుతానికి, ఎపఫ్రొదితును మీ దగ్గరికి పంపించడం అవసరమని నాకు అనిపిస్తోంది. అతను నా సోదరుడు, నా తోటి పనివాడు, నా తోటి సైనికుడు, నా అవసరాలు చూసుకోవడానికి మీరు పంపిన ప్రతినిధి. 26  అతను మిమ్మల్ని చూడాలని పరితపిస్తున్నాడు. అతనికి జబ్బు చేసిందనే విషయం మీరు విన్నారని తెలిసి అతను కృంగిపోయాడు. 27  నిజానికి, అనారోగ్యం వల్ల అతను చనిపోయేవాడే, కానీ దేవుడు అతని మీద కరుణ చూపించాడు. అతని మీదే కాదు నా మీద కూడా కరుణ చూపించాడు. ఇప్పటికే దుఃఖంలో ఉన్న నాకు ఇంకా ఎక్కువ దుఃఖం కలగకూడదని దేవుడు నా మీద కరుణ చూపించాడు. 28  కాబట్టి, వీలైనంత త్వరగా అతన్ని మీ దగ్గరికి పంపిస్తాను. అప్పుడు మీరు అతన్ని చూసి మళ్లీ సంతోషిస్తారు, నా ఆందోళన కూడా కాస్త తగ్గుతుంది. 29  కాబట్టి అతను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ప్రభువు శిష్యుల్ని మీరు ఎలా ఆహ్వానిస్తారో అలా పూర్తి సంతోషంతో అతన్ని ఆహ్వానించండి, అలాంటి సోదరుల్ని ఎప్పుడూ గౌరవించండి. 30  ఎందుకంటే, క్రీస్తు పనికోసం* అతను దాదాపు చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అతను ప్రాణాల్ని పణంగా పెట్టి మరీ నాకు సేవలు చేశాడు, మీరు లేని లోటును తీర్చాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “దీనమనస్సుతో.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “ప్రజాసేవ.”
లేదా “ప్రభువు పనికోసం” అయ్యుంటుంది.