గలతీయులు 2:1-21

  • పౌలు యెరూషలేములో అపొస్తలుల్ని కలవడం  (1-10)

  • పౌలు పేతురును (కేఫాను) సరిదిద్దడం  (11-14)

  • విశ్వాసం వల్లే నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చబడతారు (15-21)

2  నేను 14 సంవత్సరాల తర్వాత బర్నబాతో కలిసి మళ్లీ యెరూషలేముకు వెళ్లాను. నాతోపాటు తీతును కూడా తీసుకెళ్లాను.  నేను వెళ్లాలనే విషయాన్ని ప్రభువు నాకు వెల్లడిచేశాడు కాబట్టే అలా వెళ్లాను. నేను అన్యులకు ప్రకటిస్తున్న మంచివార్త గురించి గౌరవనీయులుగా ఎంచబడిన సోదరులకు వివరించాను. నేను చేస్తున్న పరిచర్య వృథా కావట్లేదని లేదా ఇంతవరకు చేసిన పరిచర్య వృథా కాలేదని నిర్ధారించుకోవడానికి ఆ విషయాలు విడిగా వాళ్లకు వివరించాను.  నాతో వచ్చిన తీతు గ్రీకువాడే అయినా, సున్నతి చేయించుకోమని అతన్ని కూడా ఎవరూ బలవంతం చేయలేదు.  కానీ సంఘంలోకి రహస్యంగా ప్రవేశించిన దొంగ సోదరుల వల్ల ఆ విషయం చర్చకు వచ్చింది. క్రీస్తుయేసు శిష్యులుగా మనకున్న స్వేచ్ఛను పాడుచేసి, మనల్ని పూర్తిగా బానిసలుగా చేసుకోవడానికి వాళ్లు దొంగచాటుగా చొరబడ్డారు;  అయితే సత్యం గురించిన మంచివార్త ఎప్పుడూ మీలో ఉండాలని మేము వాళ్ల మాట వినలేదు, ఒక్క క్షణం కూడా వాళ్లకు లొంగలేదు.  ప్రముఖులుగా కనిపించేవాళ్ల విషయానికొస్తే, వాళ్లు ఎంతటివాళ్లయినా నాకు అనవసరం, ఎందుకంటే దేవుడు మనిషి హోదాను చూడడు. అయినా, ఆ ప్రముఖ సోదరులు నాకు కొత్త విషయాలేమీ నేర్పలేదు.  కానీ, సున్నతి పొందినవాళ్లకు మంచివార్త ప్రకటించే పని పేతురుకు అప్పగించబడినట్టే, సున్నతి పొందనివాళ్లకు మంచివార్త ప్రకటించే పని నాకు అప్పగించబడిందని వాళ్లు గుర్తించారు.  సున్నతి పొందినవాళ్లకు అపొస్తలునిగా పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని పేతురుకు ఇచ్చిన దేవుడే అన్యులకు అపొస్తలునిగా పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని నాకు ఇచ్చాడు.  సంఘానికి స్తంభాల్లా కనిపించే యాకోబు, కేఫా,* యోహానులు దేవుడు నాకు ప్రసాదించిన అపారదయను గుర్తించినప్పుడు మేము అన్యుల దగ్గరకు వెళ్లడానికి, వాళ్లేమో సున్నతి పొందినవాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లడానికి అంగీకరించారని* చూపిస్తూ వాళ్లు నాతో, బర్నబాతో కరచాలనం చేశారు. 10  పేద సోదరుల్ని మనసులో ఉంచుకోమని మాత్రం మాకు చెప్పారు. నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృషిచేసింది దాని కోసమే. 11  అయితే, కేఫా* అంతియొకయకు వచ్చినప్పుడు అతను చేసినదానిలో తప్పు ఉండడంతో* నేను దాని గురించి అతని ముఖం మీదే అనేశాను.* 12  అసలు ఏమి జరిగిందంటే, యాకోబు దగ్గర నుండి కొంతమంది వచ్చారు. వాళ్లు రాకముందు, పేతురు అన్యులతో కలిసి తినేవాడు; కానీ వాళ్లు వచ్చిన తర్వాత, సున్నతి పొందినవాళ్లకు భయపడి అతను అన్యులతో కలిసి తినడం మానేసి, అన్యులకు దూరంగా ఉండడం మొదలుపెట్టాడు. 13  మిగిలిన యూదులు కూడా అతనిలాగే నటించడం* మొదలుపెట్టారు. చివరికి బర్నబా కూడా వాళ్లలాగే నటించడం* మొదలుపెట్టాడు. 14  కానీ వాళ్లు మంచివార్తకు సంబంధించిన సత్యానికి తగ్గట్టు నడుచుకోవట్లేదని నేను గమనించినప్పుడు, వాళ్లందరి ముందు కేఫాతో* ఇలా అన్నాను: “యూదుడివైన నువ్వు, యూదుల్లా కాకుండా అన్యుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నావు. మరి అన్యుల్ని యూదుల ఆచారం ప్రకారం జీవించమని ఎందుకు బలవంతం చేస్తున్నావు?” 15  మనం పుట్టుకతో యూదులం; అన్యుల్లో నుండి వచ్చిన పాపులం కాదు. 16  ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వల్ల కాదుగానీ యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచడం వల్లే దేవుడు ఒక మనిషిని నీతిమంతునిగా తీర్పు తీరుస్తాడని మనకు తెలుసు. కాబట్టి మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వల్ల కాదుగానీ క్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచడం వల్లే నీతిమంతులుగా తీర్పు పొందాలని క్రీస్తుయేసు మీద విశ్వాసం ఉంచాం. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వల్ల ఏ ఒక్కరూ నీతిమంతులని తీర్పు పొందరు. 17  క్రీస్తు ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్పు పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్న మనం పాపులుగా కూడా కనిపిస్తే, క్రీస్తు మనతో పాపం చేయిస్తున్నట్టా? కానేకాదు! 18  నేను ఒకప్పుడు పడగొట్టిన వాటినే మళ్లీ కడితే నేను దోషినైనట్టే. 19  ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వల్లే నేను ధర్మశాస్త్రం విషయంలో చనిపోయాను. కానీ అలా చనిపోవడం వల్ల నేను దేవుని విషయంలో బ్రతికాను. 20  నేను క్రీస్తుతోపాటు మేకులతో కొయ్యకు దిగగొట్టబడ్డాను. ఇకనుండి బ్రతికేది నేను కాదు, నాలో జీవిస్తున్న క్రీస్తే. నిజానికి, నన్ను ప్రేమించి నాకోసం తనను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుని మీద విశ్వాసంతోనే నేనిప్పుడు జీవిస్తున్నాను. 21  నేను దేవుని అపారదయను తిరస్కరించను.* ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం వల్లే ఒక మనిషి నీతిమంతుడైపోతే, క్రీస్తు చనిపోవడం అసలు అనవసరం.

అధస్సూచీలు

ఇది పేతురుకు మరో పేరు.
లేదా “మమ్మల్ని భాగస్వాములుగా చేసుకున్నారని.”
ఇది పేతురుకు మరో పేరు.
లేదా “అతను దోషి అవడంతో.”
లేదా “ఎదిరించాను.”
లేదా “వేషధారణ.”
లేదా “వేషధారణ.”
ఇది పేతురుకు మరో పేరు.
లేదా “తీసిపారేయను.”