కొలొస్సయులు 3:1-25

  • పాత వ్యక్తిత్వం, కొత్త వ్యక్తిత్వం  (1-17)

    • శరీర అవయవాల్ని చంపేసుకోండి  (5)

    • ప్రేమ ప్రజల్ని పూర్తిస్థాయిలో ఒకటి చేస్తుంది  (14)

  • క్రైస్తవ కుటుంబాలకు సలహాలు (18-25)

3  అయితే, మీరు క్రీస్తుతో పాటు బ్రతికింపబడి ఉంటే, పైనున్నవాటి కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి. క్రీస్తు అక్కడ దేవుని కుడి పక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు.  పైనున్నవాటి మీదే మనసు పెట్టండి, భూమ్మీద ఉన్నవాటి మీద కాదు.  ఎందుకంటే మీరు చనిపోయారు, దేవుని ఇష్టప్రకారం ఇప్పుడు మీ ప్రాణం క్రీస్తులో దాగివుంది.  మన జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, మీరు కూడా ఆయనతో ప్రత్యక్షమై ఆయన మహిమలో పాలుపంచుకుంటారు.  కాబట్టి, భూమ్మీద ఉన్న మీ శరీర అవయవాల్ని చంపేసుకోండి. లైంగిక పాపాలు,* అపవిత్రత, అదుపులేని లైంగిక వాంఛ, చెడు కోరిక, విగ్రహపూజతో సమానమైన అత్యాశ వంటివి వాటిలో నుండే పుడతాయి.  అలాంటివి చేసేవాళ్ల మీదికి దేవుని ఆగ్రహం రాబోతోంది.  ఒకప్పుడు మీరు కూడా అలాంటివే చేసేవాళ్లు.  కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటన్నిటినీ వదిలేయాలి. అలాగే ఆగ్రహం, కోపం, చెడుతనం, తిట్టడం మానేయాలి. అసభ్యకరమైన మాటలు మీ నోటి నుండి రానివ్వకూడదు.  ఒకరితో ఒకరు అబద్ధమాడకండి. మీ పాత వ్యక్తిత్వాన్ని,* దాని అలవాట్లతో సహా వదిలేయండి. 10  దేవుడు ఇచ్చే కొత్త వ్యక్తిత్వాన్ని అలవర్చుకోండి.* అంటే, దేవుణ్ణి ప్రతిబింబించేలా సరైన జ్ఞానంతో మీ వ్యక్తిత్వాన్ని కొత్తది చేసుకోండి. 11  ఇందులో గ్రీకువాళ్లూ యూదులూ, సున్నతి చేయించుకున్నవాళ్లూ సున్నతి చేయించుకోనివాళ్లూ, విదేశీయులు, సిథియనులు,* దాసులు, స్వతంత్రులు అనే తేడా ఏమీ లేదు. క్రీస్తే అన్నీ, ఆయనే అందరిలో ఉన్నాడు. 12  మీరు దేవుడు ఎంచుకున్న వ్యక్తులు, పవిత్రులు, ఆయన ప్రేమించేవాళ్లు కాబట్టి వాత్సల్యంతో కూడిన ప్రేమను, కనికరాన్ని, దయను, వినయాన్ని,* సౌమ్యతను, ఓర్పును అలవర్చుకోండి.* 13  ఒకరి విషయంలో ఒకరు సహనం చూపిస్తూ, మనస్ఫూర్తిగా ఒకరినొకరు క్షమించుకుంటూ ఉండండి. ఇతరులు మిమ్మల్ని నొప్పించినా సరే అలా చేయండి. యెహోవా* మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా క్షమించినట్టే మీరూ క్షమించాలి. 14  అయితే, వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా, ప్రేమను అలవర్చుకోండి.* ఎందుకంటే ప్రేమ ప్రజల్ని పూర్తిస్థాయిలో ఒకటి చేస్తుంది. 15  అంతేకాదు, మీరు ఒకే శరీరంలో భాగమై, శాంతితో మెలగాలని దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడు కాబట్టి క్రీస్తు శాంతి మీ హృదయాల్ని ఏలనివ్వండి.* అలాగే కృతజ్ఞులై ఉండండి. 16  క్రీస్తు సందేశం మీలో పూర్తిగా పనిచేయనివ్వండి, మీకు పూర్తి తెలివిని ప్రసాదించనివ్వండి. కీర్తనలతో, స్తుతిగీతాలతో, కృతజ్ఞత* ఉట్టిపడే ఆరాధనా గీతాలతో ఒకరికొకరు బోధించుకోండి, ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకోండి,* అలాగే మీ హృదయాల్లో యెహోవాకు* పాటలు పాడండి. 17  మీరు ఏమి మాట్లాడినా, ఏమి చేసినా ప్రతీది యేసు ప్రభువు పేరున చేయండి. తండ్రైన దేవునికి యేసు ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అలా చేయండి. 18  భార్యలారా, మీ భర్తలకు లోబడి ఉండండి. ప్రభువు శిష్యులు అలా చేయడం సరైనది. 19  భర్తలారా, మీ భార్యల్ని ప్రేమిస్తూ ఉండండి, వాళ్ల మీద విపరీతమైన కోపం చూపించకండి.* 20  పిల్లలూ, మీరు ప్రతీ విషయంలో మీ అమ్మానాన్నల మాట వినండి. ఇది ప్రభువుకు ఇష్టం. 21  తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కోపం తెప్పించకండి.* అలా చేస్తే వాళ్లు కృంగిపోతారు.* 22  దాసులారా, మీరు ప్రతీ విషయంలో భూమ్మీదున్న* మీ యజమానులకు లోబడండి. మనుషుల్ని మెప్పించాలనే ఉద్దేశంతో, వాళ్లు చూస్తున్నప్పుడు* మాత్రమే లోబడడం కాదు, యెహోవా* మీద భయంతో మనస్ఫూర్తిగా లోబడండి. 23  మీరు ఏమి చేసినా, మనుషుల కోసం చేస్తున్నట్టు చేయకండి, యెహోవా* కోసం చేస్తున్నట్టు మీ శక్తి* మేరకు మనస్ఫూర్తిగా చేయండి. 24  ఎందుకంటే, మీరు యెహోవా* నుండే బహుమానాన్ని పొందుతారని మీకు తెలుసు. ఆయన మీ కోసమే దాన్ని సిద్ధం చేసి ఉంచాడు. మీ యజమానియైన క్రీస్తుకు దాసులుగా ఉండండి. 25  తప్పుచేసిన వ్యక్తికి తగిన శిక్ష పడుతుంది, ఎందుకంటే దేవునికి పక్షపాతం లేదు.

అధస్సూచీలు

గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “వ్యక్తిని.”
లేదా “బట్టల్లా వేసుకోండి.”
“సిథియనులు” అనే మాట అనాగరికుల్ని సూచించింది.
లేదా “దీనమనస్సును.”
లేదా “బట్టల్లా వేసుకోండి.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “బట్టల్లా వేసుకోండి.”
లేదా “మీ హృదయాల్ని అదుపుచేయనివ్వండి.”
లేదా “మంచితనం”
లేదా “ఒకరికొకరు ఉపదేశించుకోండి.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “వాళ్లతో కఠినంగా వ్యవహరించకండి.”
లేదా “పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టకండి; వాళ్లకు చిరాకు తెప్పించకండి.”
లేదా “నిరుత్సాహపడతారు.”
అక్ష., “శరీరులైన.”
అక్ష., “మనుషుల్ని సంతోషపెట్టే వాళ్లలా ఇతరులకు కనిపించడానికి.”
పదకోశం చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
గ్రీకులో సైఖే. పదకోశంలో “ప్రాణం” చూడండి.
పదకోశం చూడండి.