కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

ఇన్ని రకాల బైబిళ్లు ఎందుకు ఉన్నాయి?

ఇన్ని రకాల బైబిళ్లు ఎందుకు ఉన్నాయి?

ఈ రోజుల్లో ఇన్ని రకాల బైబిలు అనువాదాలు ఎందుకు ఉన్నాయి? కొత్త బైబిలు అనువాదాలు బైబిల్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా అడ్డుగా ఉంటాయని అనుకుంటున్నారా? వాటి మూలం ఏమిటో తెలుసుకుంటే మీకు ఈ విషయం బాగా అర్థం అవుతుంది.

కానీ బైబిల్ని మొదట అసలు ఎవరు రాశారు? ఎప్పుడు రాశారు?

బైబిలు మూల ప్రతి

సాధారణంగా బైబిలును రెండు భాగాలుగా చేశారు. మొదటి భాగం “దేవుని పవిత్ర సందేశాలు” ఉన్న 39 పుస్తకాలు. (రోమీయులు 3:2) వీటిని రాయడానికి దేవుడు నమ్మకమైన పురుషుల్ని ప్రేరేపించాడు. క్రీ.పూ. 1513 నుండి క్రీ.పూ. 443 వరకు దాదాపు 1,100 సంవత్సరాల పాటు చాలా కాలం బైబిల్లో పుస్తకాలను రాస్తూ వచ్చారు. వీటిని చాలావరకు హీబ్రూలో రాశారు, అందుకని వీటిని హీబ్రూ లేఖనాలు, లేదా పాత నిబంధన అని అంటారు.

బైబిలు రెండవ భాగంలో 27 పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అవి కూడా “దేవుని వాక్యమే.” (1 థెస్సలొనీకయులు 2:13) ఈ పుస్తకాలను రాయడానికి కాస్త తక్కువ సమయం పట్టింది. దాదాపు 60 సంవత్సరాలు, అంటే క్రీ.శ. 41 నుండి క్రీ.శ. 98 వరకు. ఈ పుస్తకాలను రాయడానికి యేసుక్రీస్తు నమ్మకమైన శిష్యులను దేవుడు ప్రేరేపించాడు. వీటిని చాలావరకు గ్రీకు భాషలో రాశారు. అందుకే ఈ భాగాన్ని క్రైస్తవ గ్రీకు లేఖనాలు, లేదా క్రొత్త నిబంధన అని అంటారు.

ఈ 66 పుస్తకాలను కలిపితే మనుషుల కోసం దేవుని సందేశం ఉన్న పూర్తి బైబిలు వచ్చింది. అప్పుడు ఇన్ని బైబిలు అనువాదాలు ఎందుకు వచ్చాయి? మూడు ముఖ్యమైన కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

  • ప్రజలు సొంత భాషలో బైబిల్ని చదువుకోవడానికి

  • లేఖికులు చేసిన తప్పులను సరి చేసి మూల బైబిల్లో ఉన్న సమాచారాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి

  • ఇప్పుడు వాడుకలో లేని పదాలను సరిచేయడానికి

పైన చెప్పిన ఈ కారణాలను మొదట్లో వచ్చిన రెండు అనువాదాల్లో పరిశీలించండి.

గ్రీకు సెప్టువజింటు అనువాదం

యేసు పుట్టడానికి దాదాపు 300 సంవత్సరాల ముందు, యూదా పండితులు హీబ్రూ లేఖనాలను గ్రీకు భాషలోకి అనువాదం చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ అనువాదాన్ని గ్రీకు సెప్టువజింటు అని పిలిచారు. దీన్ని ఎందుకు తయారు చేశారు? హీబ్రూ భాష కాకుండా గ్రీకు భాష మాట్లాడే చాలామంది యూదులు “పవిత్ర లేఖనాలు” చక్కగా తెలుసుకోవడానికి ఈ అనువాదం సహాయం చేసింది.—2 తిమోతి 3:15.

బైబిలు నేర్పిస్తున్న విషయాలను తెలుసుకోవడానికి యూదులు కాని గ్రీకు భాష మాట్లాడే ఎంతోమంది ప్రజలకు కూడా సెప్టువజింటు సహాయం చేసింది. ఎలా? ప్రొఫెసర్‌ డబ్లూ. ఎఫ్‌. హోవర్డ్‌ ఇలా చెప్తున్నారు: “మొదటి శతాబ్దం మధ్య భాగం నుండి ఇది క్రైస్తవ చర్చీల బైబిలు అయిపోయింది, ఆ చర్చీల మిషనరీలు ఒక సభామందిరం నుండి మరో సభామందిరానికి వెళ్తూ ‘యేసే మెస్సీయ అని లేఖనాల ద్వారా రుజువు చేస్తూ ఉన్నారు.’” (అపొస్తలుల కార్యాలు 17:3, 4; 20:20) కొంతకాలానికి ఈ సెప్టువజింటు అనువాదం మీద యూదులకు ఉన్న ఆసక్తి తగ్గిపోవడానికి ఇది ఒక కారణమని బైబిలు పండితుడైన ఎఫ్‌. ఎఫ్‌. బ్రూస్‌ చెప్పారు.

యేసు శిష్యులకు క్రైస్తవ గ్రీకు లేఖనాల్లో ఉన్న పుస్తకాలు అందుతున్న కొద్దీ, వాళ్లు వాటిని హీబ్రూ లేఖనాల సెప్టువజింటు అనువాదంతో కలిపి పెట్టారు. ఇదంతా ఈ రోజు మనం ఉపయోగిస్తున్న పూర్తి బైబిలు అయ్యింది.

లాటిన్‌ వల్గేట్‌

బైబిల్‌ పూర్తయిన దాదాపు 300 సంవత్సరాలకు యూదా పండితుడైన జెరోమ్‌, లాటిన్‌ భాషలోకి బైబిల్ని అనువదించాడు. చివరికి దానిని లాటిన్‌ వల్గేట్‌ అని పిలిచారు. లాటిన్‌ భాషలో అప్పటికే వేర్వేరు రూపాల్లో అనువాదాలు ఉన్నాయి, మరి కొత్త అనువాదం ఎందుకు అవసరమైంది? జెరోమ్‌ కొన్ని తప్పులను అంటే “తప్పుగా పెట్టిన పదాలను, తప్పులని ఖచ్చితంగా తెలిసిన వాటిని, ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కలిపిన వాటిని, తీసేసిన వాటిని” సరి చేయాలని అనుకున్నాడు అని ది ఇంటర్నేషనల్‌ స్టాండర్డ్‌ బైబిల్‌ ఎన్‌సైక్లోపీడియా చెప్తుంది.

జెరోమ్‌ వీటిలో చాలా తప్పుల్ని సరిచేశాడు. కానీ ఈలోగా చర్చ్‌ అధికారులు చాలా నష్టం చేశారు. వాళ్లు లాటిన్‌ వల్గేట్‌ అనువాదం మాత్రమే ఆమోదయోగ్యమైన బైబిలు అని ప్రకటించారు. ఎన్నో సంవత్సరాలు అలాగే కొనసాగింది. సాధారణ ప్రజలు బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేసే బదులు వల్గేట్‌ అడ్డుగా అయిపోయింది. ఎందుకంటే చాలామంది ప్రజలకు లాటిన్‌ భాష అస్సలు రాదు.

కొత్త అనువాదాలు ఎక్కువ అయ్యాయి

అప్పటికి ప్రజలు బైబిలుకు వేరే అనువాదాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. వాటిలో ఒకటి క్రీ.శ. 5వ శతాబ్దంలో చేసిన సిరియక్‌పెషిట్టా. దీనికి బాగా పేరుంది. కానీ 14వ శతాబ్దం వచ్చేవరకు సాధారణ ప్రజలకు వాళ్ల భాషలో లేఖనాలు ఇవ్వడానికి అవసరమైన ప్రయత్నాలు జరగలేదు.

ఇంగ్లండ్‌లో 14వ శతాబ్దం చివరి భాగంలో, ప్రజలకు అస్సలు అర్థం కాని లాటిన్‌ భాష నుండి జాన్‌విక్లిఫ్‌ ఇంగ్లీషులోకి బైబిల్ని అనువదించడం మొదలుపెట్టాడు. అతని దేశ ప్రజలు అర్థం చేసుకోగలిగిన భాష అదే. తర్వాత కొంతకాలానికే యూరప్‌లో ప్రజలు అప్పుడు మాట్లాడుతున్న వేర్వేరు భాషల్లో బైబిళ్లను తయారు చేయడానికి, పంచిపెట్టడానికి బైబిలు పండితులకు యోహానస్‌ గూటెన్‌బర్గ్‌ ప్రిటింగ్‌ పద్ధతులు మార్గం తెరిచాయి.

ఇంగ్లీష్‌ భాషలో వేర్వేరు అనువాదాలు ఎక్కువైనప్పుడు, విమర్శకులు ఒకే భాషలో ఇన్ని అనువాదాలు ఎందుకని ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు. 18వ శతాబ్దంలో ఇంగ్లీష్‌ మతపెద్ద జాన్‌ లూయిస్‌ ఇలా రాశాడు: “భాష పాతగా, అర్థం కాకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి పాత అనువాదాల్ని పునఃపరీశిలించి వాడుక భాషలోకి ఇప్పటి ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలోకి మార్చడం అవసరం.”

ఈ రోజుల్లో పాత అనువాదాలను రివైజ్‌ చేయడానికి బైబిలు పండితులకు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పాత బైబిలు భాషలపైన మంచి అవగాహన ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో దొరికిన చాలా విలువైన ప్రాచీన బైబిలు మూల ప్రతులు వాళ్ల దగ్గర ఉన్నాయి. ఇవి మూల బైబిల్లో ఉన్న ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి వాళ్లకు సహాయం చేస్తాయి.

కాబట్టి కొత్త బైబిలు అనువాదాలకు ఎంతో విలువ ఉంది. అయితే కొన్ని బైబిలు అనువాదాల విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బైబిలును రివైజ్‌ చేసి కొత్త బైబిలు తయారు చేసేవాళ్లు దేవుని మీద ఉన్న నిజమైన ప్రేమతో చేస్తే, మనకు చెప్పలేనన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.