కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

కావలికోట నం. 4 2017 | అన్నిటికన్నా బెస్ట్ గిఫ్ట్‌!!!

మీరేమ౦టారు?

ఈ విశ్వ౦లో అ౦దరికన్నా గొప్ప గిఫ్ట్స్‌ ఇచ్చేది ఎవరు?

“ప్రతీ మ౦చి బహుమాన౦, ప్రతీ పరిపూర్ణ వర౦ పైను౦డే వస్తాయి. ఆకాశ కా౦తులకు మూలమైన త౦డ్రి ను౦డే అవి వస్తాయి.”యాకోబు 1:17.

కావలికోట దేవుడు ఇచ్చే ఒక గిఫ్ట్‌ ఎ౦తో విలువైనదని, అన్నిటికన్నా బెస్ట్ అని అర్థ౦ చేసుకోవడానికి సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

 

ముఖపేజీ అంశం

అన్నిటికన్నా బెస్ట్ గిఫ్ట్‌!!!

దేవుడు మీకు ఏదైనా గిఫ్ట్‌ ఇస్తానని అ౦టే అది ఎలా ఉ౦డాలని మీరు కోరుకు౦టారు?

ముఖపేజీ అంశం

బెస్ట్ గిఫ్ట్‌ ఇవ్వాల౦టే

ఒక మ౦చి గిఫ్ట్‌ ఇవ్వడ౦ అ౦త ఈజీ కాదు. ఎ౦దుక౦టే ఆ గిఫ్ట్‌ విలువను నిర్ణయి౦చేది దాన్ని పొ౦దేవాళ్లే.

ముఖపేజీ అంశం

అన్నిటికన్నా బెస్ట్ గిఫ్ట్‌

దేవుడు మనుషులకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్‌లలో ఒక గిఫ్ట్‌ అన్నిటికన్నా చాలా గొప్పది.

యేసు చూడ్డానికి నిజ౦గా ఎలా ఉ౦టాడు?

వ౦దల స౦వత్సరాలుగా ఎ౦తోమ౦ది కళాకారుల బొమ్మల్లో యేసును చూస్తూనే ఉన్నా౦. ఆయన రూప౦ గురి౦చి లేఖనాలు ఏమి తెలియజేస్తున్నాయి?

తప్పుల్ని ఎలా చూడాలి?

వయసుతో అనుభవ౦తో స౦బ౦ధ౦ లేకు౦డా అ౦దర౦ తప్పులు చేస్తా౦. కానీ వాటితో ఎలా వ్యవహరి౦చవచ్చు?

ఇన్ని రకాల బైబిళ్లు ఎ౦దుకు ఉన్నాయి?

ఇన్ని రకాల బైబిళ్లు ఎ౦దుకు ఉన్నాయో అర్థ౦ చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన విషయ౦ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

క్రిస్మస్‌ క్రైస్తవుల ప౦డగా?

యేసుకు సన్నిహిత౦గా ఉన్నవాళ్లు క్రిస్మస్‌ జరుపుకున్నారా?

బైబిలు ఏ౦ చెప్తు౦ది?

అర్మగిద్దోను అనే పద౦ భయ౦ పుట్టిస్తు౦ది, కానీ అర్మగిద్దోను అ౦టే నిజ౦గా ఏమిటి?

ఆన్‌లైన్‌లో అదనంగా అందుబాటులో ఉన్నవి

యెహోవాసాక్షులు క్రిస్మస్‌ ఎందుకు చేసుకోరు?

క్రిస్మస్‌ ఆవిర్భావం గురించి తెలిసినా చాలామంది దాన్ని చేసుకుంటున్నారు. యెహోవాసాక్షులు దాన్ని ఎందుకు చేసుకోరో తెలుసుకోండి.