కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

తేజరిల్లు! నం. 2 2018 | కుటుంబ విజయానికి 12 సలహాలు

కుటుంబ విజయానికి 12 సలహాలు

కుటుంబాలు ఎందుకు విజయవంతం కాలేకపోతున్నాయనే విషయం గురించి చాలా కారణాలు వింటూ ఉంటాం. కానీ కుటుంబాలు విజయవంతం అవ్వాలంటే ఏమి చేస్తే బాగుంటుంది?

  • 1990 నుండి 2015 మధ్య సంవత్సరాల్లో అమెరికాలో విడాకులు తీసుకునే వాళ్ల సంఖ్య 50 ఏళ్లు పైనున్న వాళ్లలో రెండింతలు, 65 ఏళ్లు పైనున్న వాళ్లలో మూడింతలు పెరిగింది.

  • ఏమి చేయాలో తల్లిదండ్రులు తేల్చుకోలేకపోతున్నారు: కొంతమంది నిపుణులు పిల్లల్ని ఎప్పుడూ పొగుడుతూ ఉండాలి అని చెప్తారు, కాని ఇంకొంతమంది పిల్లలతో కఠినంగా ఉండాలి అని చెప్తారు.

  • పిల్లలు, వాళ్లకు కావాల్సిన సామర్థ్యాల్ని పెంచుకోకుండానే పెద్దవాళ్లు అవుతున్నారు.

కానీ నిజం చెప్పాలంటే,

  • భార్యాభర్తలు శాశ్వతంగా కలిసి ఉండవచ్చు, సంతోషంగా ఉండవచ్చు.

  • తల్లిదండ్రులు ప్రేమతో పిల్లలకు క్రమశిక్షణ ఇవ్వడం నేర్చుకోవచ్చు.

  • ఎదుగుతున్న వయసులో కావాల్సిన సామర్థ్యాల్ని పిల్లలు అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు.

ఎలా? కుటుంబ విజయానికి సహాయం చేసిన 12 సలహాల గురించి ఈ తేజరిల్లు! పత్రిక చర్చిస్తుంది.

 

1: వివాహానికి కట్టుబడి ఉండడం

భార్యాభర్తలు జీవితాంతం కలిసి ఉండడానికి మూడు సలహాలు సహాయం చేస్తాయి.

2: కలిసి పనిచేయడం

మీ జీవిత భాగస్వామి కేవలం మీ రూమ్‌మేట్‌లా అనిపిస్తున్నారా?

3: గౌరవం చూపించడం

మీ భర్త లేదా భార్య తాము గౌరవించబడుతున్నామని అనుకోవాలంటే ఎలాంటి మాటలు, పనులు అవసరమో తెలుసుకోండి.

4: క్షమించడం

మీ భర్తలో లేదా భార్యలో ఉన్న లోపాలు మాత్రమే చూడకుండా ఉండడానికి మీకు ఏమి సహాయం చేస్తుంది?

5: ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవాలి

మూడు ముఖ్యమైన అడుగులు మీరు మీ పిల్లలకు దగ్గర అవ్వడానికి సహాయం చేస్తాయి.

6: క్రమశిక్షణ

క్రమశిక్షణ పెడితే పిల్లల ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుందా?

7: విలువలు

మీరు మీ పిల్లలకు ఏ నియమాలు నేర్పించాలి?

8: ఆదర్శం

మీరు చెప్పే మాటలు మీ పిల్లల హృదయాల్లోకి చేరాలంటే మీరు చెప్పేవాటి ప్రకారం మీ పనులు కూడా ఉండాలి.

9: గుర్తింపు

యౌవనులు వాళ్లు నమ్మినవాటి కోసం ఎలా నిలబడవచ్చు?

10: నమ్మకత్వం

మీరు పెద్దవాళ్లుగా అవుతున్నప్పుడు మీ తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని సంపాదించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

11: కష్టపడి పనిచేసే లక్షణం

యౌవనస్థుడిగా ఉన్నప్పుడే కష్టపడడం నేర్చుకుంటే మీరు జీవితంలో ఏమి చేసినా విజయం సాధించవచ్చు.

12: లక్ష్యాలు

లక్ష్యాలు చేరుకోవడం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, మీ స్నేహాలు బలపడతాయి, మీ సంతోషం పెరుగుతుంది.

కుటుంబాలకు సహాయం

వివాహంలో విజయం సాధించడానికి, కుటుంబంలో సంతోషంగా ఉండడానికి బైబిలు సలహాలు మీకు సహాయం చేస్తాయి.