కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

మమ్మల్ని స౦ప్రది౦చ౦డి

కార్యాలయ చిరునామాలు, ఫోన్‌ న౦బర్లు తెలుసుకో౦డి.

శ్రీల౦క

Watch Tower Bible and Tract Society of Lanka

711 Station Road

WATTALA 11300

SRI LANKA

+94 11-2930-444

కార్యాలయ వేళలు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 7:45 ను౦డి సాయ౦. 4:45 వరకు