కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

మమ్మల్ని స౦ప్రది౦చ౦డి

కార్యాలయ చిరునామాలు, ఫోన్‌ న౦బర్లు తెలుసుకో౦డి.

దక్షిణ ఆఫ్రికా

Watch Tower Bible and Tract Society

Private Bag X2067

KRUGERSDORP

1740

SOUTH AFRICA

+27 11-761-1000

కార్యాలయ వేళలు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 7:45 ను౦డి సాయ౦. 4:45 వరకు