కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

మమ్మల్ని స౦ప్రది౦చ౦డి

కార్యాలయ చిరునామాలు, ఫోన్‌ న౦బర్లు తెలుసుకో౦డి.

డెన్మార్క్‌

Jehovah’s Witnesses

Scandinavia Branch

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

+45 59-45-60-00

కార్యాలయ వేళలు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి మధ్యా 12:00 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి సాయ౦. 5:00 వరకు