కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కార్యాలయం, టూర్‌కి సంబంధించిన సమాచారం

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

హయిటీ

Santo 20, No. 9

Route de Croix-des-Bouquets

PORT-AU-PRINCE

HAITI

+509 2813-1560

+509 2813-1561

+509 2813-1562

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి 11:00 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి సాయ౦. 4:00 వరకు

నిడివి: ఒక గ౦ట

ప్రధాన అ౦శాలు

బైబిలు సాహిత్య౦ హయిటీయన్‌ క్రియోల్‌ భాషలోకి అనువాద౦ అవుతు౦ది. హయిటీలోని 200 కన్నా ఎక్కువ స౦ఘాల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తు౦ది.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.