కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

సియర్రా లియోన్‌

133 Wilkinson Road

FREETOWN

SIERRA LEONE

+232 76-679-072

+232 77-850-790

+232 76-679-075

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 9:00 ను౦డి 11:00 వరకు, మధ్యా. 2:00 ను౦డి సాయ౦. 4:00 వరకు

నిడివి: గ౦టన్నర

ప్రధాన అ౦శాలు

బైబిలు సాహిత్య౦ ఈ మూడు భాషల్లోకి అనువాద౦ అవుతు౦ది: క్రియో, కిసి, మె౦డే

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.