కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

మొజా౦బిక్‌

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOZAMBIQUE

+258 21-450-500

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి 11:00 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి 3:30 వరకు

నిడివి: ఒక గ౦ట

ప్రధాన అ౦శాలు

అనేక భాషల్లో జరిగే బైబిలు సాహిత్య అనువాద పనిని పర్యవేక్షిస్తో౦ది. టూర్‌లో మొజా౦బిక్‌లోని యెహోవాసాక్షుల చరిత్ర గురి౦చి కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.