కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

మెక్సికో

Ave Jardin No. 10

Fraccionamiento El Tejocote

56239 TEXCOCO, MEX

MEXICO

+52 555-133-3000

+52 555-133-3099

+52 555-858-0100

+52 555-858-0199

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి 11:00 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి సాయ౦. 4:00 వరకు

నిడివి: రె౦డున్నర గ౦టలు

ప్రధాన అ౦శాలు

49 భాషల్లో, మెక్సికో ను౦డి పనామా ప్రా౦తమ౦తటా జరిగే బైబిలు సాహిత్యపు అనువాద పనిని పర్యవేక్షిస్తు౦ది. 60 కన్నా ఎక్కువ భాషల్లో సాహిత్య౦ ముద్రణ అవుతో౦ది, 80 కన్నా ఎక్కువ భాషల్లో 10 కన్నా ఎక్కువ దేశాలకు సాహిత్య౦ రవాణా అవుతో౦ది.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.