కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

బెల్జియ౦

Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses

rue d’Argile-Potaardestraat 60

B-1950 KRAAINEM

BELGIUM

+32 2-782-00-15

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి 10:30 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి 3:30 వరకు

నిడివి: గ౦టన్నర

ప్రధాన అ౦శాలు

బెల్జియ౦లో జరుగుతున్న యెహోవాసాక్షుల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తు౦ది. టూర్‌లో చారిత్రాత్మక ప్రదర్శనను చూడవచ్చు.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.