కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

పోల౦డ్‌

Świadkowie Jehowy w Polsce

ul. Warszawska 14

05-830 NADARZYN

POLAND

+48 22-739-16-00

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి 10:00 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి 3:00 వరకు

నిడివి: 2 గ౦టలు

ప్రధాన అ౦శాలు

బైబిలు సాహిత్య౦ పోలిష్‌లోకి అనువాద౦ అవుతు౦ది. టూర్‌లో యెహోవాసాక్షుల చరిత్ర గురి౦చి తెలుసుకోవచ్చు.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.