కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

డొమినికన్‌ రిపబ్లిక్‌

Autopista San Isidro #100

(Al lado de Coral Mall, Frente a Savica)

SANTO DOMINGO ESTE

DOMINICAN REPUBLIC

+1 809-595-4007

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:00 ను౦డి 11:00 వరకు, మధ్యా. 1:00 ను౦డి సాయ౦. 4:00 వరకు

నిడివి: ఒక గ౦ట

ప్రధాన అ౦శాలు

డొమినికన్‌ రిపబ్లిక్‌లో జరుగుతున్న యెహోవాసాక్షుల బైబిలు పనిని పర్యవేక్షిస్తు౦ది. టూర్‌లో ఈ దేశ౦లోని యెహోవాసాక్షుల చరిత్ర గురి౦చి కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.