కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కార్యాలయ౦, టూర్‌కి స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦

మా కార్యాలయాలను, ముద్రణా సదుపాయాలను వచ్చి చూడమని సాదర౦గా ఆహ్వానిస్తున్నా౦. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో, టూర్‌ ఎప్పుడు ఉ౦టు౦దో తెలుసుకో౦డి.

ఈక్వెడార్‌

Sociedad de Estudiantes de la Biblia - Testigos de Jehová

Kilometer 23,5 via a la Costa (600 meters before the tollbooth)

GUAYAQUIL

ECUADOR

+593 4-371-2720

టూర్‌లు

సోమవార౦ ను౦డి శుక్రవార౦ వరకు

ఉద. 8:30 ను౦డి 10:30 వరకు, మధ్యా. 1:30 ను౦డి 3:30 వరకు

నిడివి: గ౦టన్నర

ప్రధాన అ౦శాలు

900 కన్నా ఎక్కువ స౦ఘాల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తు౦ది. బైబిలు సాహిత్య౦ కిచువాలోకి, దానిలోని భిన్న రూపాల్లోకి, ఈక్వెడోరియన్‌ స౦జ్ఞా భాషలోకి, షువార్‌ భాషలోకి అనువాద౦ అవుతు౦ది.

టూర్‌ బ్రోషుర్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి.