కంటెంట్‌కు వెళ్లు

జేసన్‌ వోల్డ్స్‌: మీరు యెహోవాని సేవిస్తే ఎప్పుడూ విజయం సాధిస్తారు

జేసన్‌ వోల్డ్స్‌: మీరు యెహోవాని సేవిస్తే ఎప్పుడూ విజయం సాధిస్తారు

ఒక ప్రొఫెషనల్‌ క్రీడాకారుడిగా బాగా రాణిస్తున్నప్పుడే, జేసన్‌ ఆట నుండి రిటైర్మెంట్‌ తీసుకుని యెహోవాకి నచ్చే పనులు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.