కంటెంట్‌కు వెళ్లు

ఉద్యోగం, డబ్బు

ఉద్యోగం

ప్రపంచమంతా గందరగోళం​—⁠పొదుపుగా జీవించండి

మీరు ఇప్పుడు డబ్బును ఎంత పొదుపు చేస్తే, పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు అవి మీకు అంత ఉపయోగపడతాయి.

పనులు ఎక్కువైపోతే ఏమి చేయాలి?

అటు ఉద్యోగ౦లో ఇటు ఇ౦ట్లో పనులను చక్కపెట్టుకోవడ౦ చాలామ౦దికి కష్ట౦గా ఉ౦ది. ఎ౦దుకలా జరుగుతు౦ది? ఆ సమస్యను తగ్గి౦చడానికి ఏమి చేయవచ్చు?

డబ్బు పట్ల వైఖరి

డబ్బు అన్ని రకాల చెడుకు కారణమా?

కొంతమంది, “డబ్బే అన్ని రకాల చెడుకు కారణం” అని అంటుంటారు.

మంచిగా జీవించడం​​—⁠ఆర్థిక సమస్యలు లేని జీవితం

ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గించుకోవడానికి బైబిలు సూత్రాలు మనకెలా సహాయం చేస్తాయి?

జీవిత౦లో డబ్బుకున్న స్థాన౦ ఏ౦టి?

డబ్బు వల్ల మీరు మారారేమో తెలుసుకోవడానికి ఈ 7 ప్రశ్నలతో పరీక్షి౦చుకో౦డి.

స౦తోషాన్ని తీసుకొచ్చే మార్గ౦​​—⁠స౦తృప్తి, ఉదార౦గా సహాయ౦ చేసే లక్షణ౦

చాలామ౦ది స౦తోషాన్ని ఆస్తిపాస్తులతో డబ్బులతో పోలుస్తారు. కానీ నిజ౦గా డబ్బు, ఆస్తిపాస్తులు శాశ్వత౦గా ఉ౦డే స౦తోషాన్ని తెస్తాయా? రుజువులు ఏమి చూపిస్తున్నాయి?

చదువు, డబ్బు మంచి భవిష్యత్తును ఇస్తాయా?

పెద్దపెద్ద చదువులు, డబ్బు కోరుకున్న జీవితాన్ని ఇవ్వలేదని చాలామంది తెలుసుకున్నారు.

డబ్బు గురి౦చి ఆ౦దోళన

కనీస అవసరాల ధరలు ఆకాశాన్న౦టిన పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకతను కుటు౦బ అవసరాలను తీర్చాడు.

డబ్బును ఉపయోగించడం

ఉన్నంతలో ఎలా జీవించవచ్చు?

నెలనెలా వచ్చే జీతం తగ్గిపోయినా లేదా పూర్తిగా రాకపోయినా ఇల్లు గడవడం చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంది. అయితే తక్కువ డబ్బుతో ఎలా సర్దుకుని జీవించవచ్చో తెలిపే తెలివైన సలహాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల విషయంలో బైబిల్లోని సలహాలు సహాయం చేస్తాయా?

సంతోషాన్ని డబ్బుతో కొనలేం. అయితే డబ్బు విషయంలో నాలుగు బైబిలు సూత్రాలు మీకు సహాయం చేస్తాయి.

డబ్బును ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి?

డబ్బును ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే విషయంలో ఇంట్లో చాలా గొడవలు వస్తుంటాయి. వీటిని పరిష్కరించుకోవడానికి సహాయం చేసే సలహాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి.

ఖర్చులు ఎలా తగ్గించుకోవాలి?

మీరెప్పుడైనా ఊరికే ఏమున్నాయో చూద్దామని ఒక షాపులోకి వెళ్లి, ఖరీదైన వస్తువు కొని బయటికి వచ్చారా? అలాగైతే, ఈ ఆర్టికల్‌ మీ కోసమే.

అప్పు తీసుకోవాలా?

సరైన నిర్ణయ౦ తీసుకోవడానికి బైబిల్లోని జ్ఞాన౦ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

పేదరికంతో వ్యవహరించడం

పేదరిక౦ లేకు౦డా చేయవచ్చా?

పేదరికాన్ని ఎవరు లేకు౦డా చేస్తారు?