కంటెంట్‌కు వెళ్లు

పరిణామమా? సృష్టా?

జీవం ఎలా ప్రారంభమైంది?

వాస్తవానికి చాలామంది చదువుకున్నవాళ్లు, శాస్త్రవేత్తలు కూడా పరిణామ సిద్ధాంతం ఎంతవరకు నమ్మదగినది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

సృష్టికర్త గురించి బైబిలు ఏం చెప్తుంది

బైబిలు చెప్తున్న విషయాలు సైన్స్‌తో సరిపోతున్నాయా?

దేవుడు రకరకాల జీవుల్ని, మొక్కల్ని సృష్టించడానికి పరిణామాన్ని ఉపయోగించాడా?

ప్రతీ జాతిలో మార్పులు జరుగుతాయని సైంటిస్టులు గమనించిన విషయాల్ని మాత్రం బైబిలు కాదనట్లేదు.

టీనేజర్లు దేవుడున్నాడని ఎందుకు నమ్ముతున్నారో వివరిస్తున్నారు

ఈ మూడు నిమిషాల వీడియోలో టీనేజర్లు సృష్టికర్త ఉన్నాడని ఎందుకు నమ్ముతున్నారో వివరిస్తున్నారు.

అద్భుతమైన మూలకం

ప్రాణానికి దీని కన్నా అవసరమైన మూలకం లేదు. అది ఏంటి? అది ఎందుకు అంత ముఖ్యం?

జీవం ఎలా వచ్చింది? ఎవరైనా సృష్టించారా లేక దానంతటదే వచ్చిందా?—1వ భాగం: దేవుడు ఉన్నాడని ఎందుకు నమ్మాలి?

మీరు దేవున్ని ఎందుకు నమ్ముతున్నారో ఇంకా చక్కగా వివరించాలని అనుకుంటున్నారా? ఎవరైనా మీ నమ్మకాల్ని ప్రశ్నిస్తే ఎలా జవాబు చెప్పాలో కొన్ని టిప్స్‌ తెలుసుకోండి.

నేను పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మాలా?

మీకు ఏది అర్థవంతంగా ఉంది?

డైనోసార్ల గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

అది సైన్స్‌తో ఏకీభవిస్తుందా?