కంటెంట్‌కు వెళ్లు

“నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానింపుము” అంటే అర్థమేంటి?

“నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానింపుము” అంటే అర్థమేంటి?

బైబిలు ఇచ్చే జవాబు

“నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానింపుము” అనే ఆజ్ఞ బైబిల్లో చాలాసార్లు కనిపిస్తుంది. (నిర్గమకాండము 20:12; ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16; మత్తయి 15:4; ఎఫెసీయులు 6:2, 3) అలా సన్మానించాలంటే నాలుగు పనులు చేయాలి.

  1. కృతజ్ఞతతో ఉండండి. మీ అమ్మానాన్నలు మీకోసం చేసిన వాటన్నిటికి కృతజ్ఞత చూపించడం ద్వారా మీరు వాళ్లను సన్మానించవచ్చు. అలా కృతజ్ఞత చూపించే ఒక మార్గం ఏంటంటే, వాళ్లిచ్చే నడిపింపును స్వీకరించడం. (సామెతలు 7:1, 2; 23:26) అమ్మానాన్నలు మీకు “అలంకారము” అని బైబిలు చెప్తుంది. అంటే వాళ్లు మీ అమ్మానాన్నలుగా ఉన్నందుకు మీరు గర్వపడాలని అర్థం.—సామెతలు 17:6.

  2. అధికారాన్ని ఒప్పుకోండి. అమ్మానాన్నలకు దేవుడిచ్చిన అధికారాన్ని గుర్తించడం ద్వారా పిల్లలు వాళ్లను సన్మానించవచ్చు. కొలొస్సయులు 3:20 పిల్లలకు ఇలా చెప్తుంది: “మీరు ప్రతీ విషయంలో మీ అమ్మానాన్నల మాట వినండి. ఇది ప్రభువుకు ఇష్టం.” చిన్నప్పుడు యేసు కూడా అమ్మానాన్నలకు సంతోషంగా లోబడ్డాడు.—లూకా 2:51.

  3. గౌరవంతో మెలగండి. (లేవీయకాండము 19:3; హెబ్రీయులు 12:9) మీ మాటల్లో, మాట్లాడే విధానంలో కూడా గౌరవం ఉండాలి. నిజమే, కొన్నిసార్లు అమ్మానాన్నల ప్రవర్తన వల్ల వాళ్లను గౌరవించడం మనకు కష్టమవ్వవచ్చు. అయినాసరే మన మాటల్లో, పనుల్లో గౌరవం చూపించడం ద్వారా వాళ్లను సన్మానించగలుగుతాం. (సామెతలు 30:17) అమ్మను గానీ నాన్నను గానీ తిట్టడం ఘోరమైన తప్పు అని బైబిలు చెప్తుంది.—మత్తయి 15:4.

  4. అవసరాలు తీర్చండి. అమ్మానాన్నలు వృద్ధులైనప్పుడు, వాళ్లకు మీ సహాయం అవసరం అవ్వొచ్చు. వాళ్ల అవసరాలు తీర్చడానికి మీరు చేయగలిగినదంతా చేయడం ద్వారా వాళ్లను సన్మానిస్తున్నారని చూపిస్తారు. (1 తిమోతి 5:4, 8) యేసు విషయమే తీసుకోండి. ఆయన చనిపోబోయే ముందు తన తల్లి యోగక్షేమాలు చూసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేశాడు.—యోహాను 19:25-27.

అమ్మానాన్నల్ని సన్మానించడం అంటే ఏమి కాదు?

అపోహ: అమ్మానాన్నల్ని సన్మానించాలంటే మీ వైవాహిక జీవితాన్ని కూడా వాళ్ల చేతుల్లోనే పెట్టాలి.

నిజం: వేరే ఏ కుటుంబ బంధం కన్నా భార్యాభర్తల బంధమే ముఖ్యమైనదని బైబిలు చెప్తుంది. ఆదికాండము 2:24, NWలో ఇలా ఉంది: “పురుషుడు తన అమ్మానాన్నల్ని విడిచిపెట్టి, తన భార్యను అంటిపెట్టుకొని ఉంటాడు, వాళ్లు ఒక్క శరీరం అవుతారు.” (మత్తయి 19:4, 5) అంటే భార్యాభర్తలు తమ తల్లిదండ్రుల సలహాలు లేదా అత్తామామల సలహాలు తీసుకోకూడదని కాదు. (సామెతలు 23:22) కానీ తమ వైవాహిక జీవితంలో బంధువుల జోక్యం ఎంతవరకు ఉండాలనేది దంపతులే నిర్ణయించుకోవాలి.—మత్తయి 19:6.

అపోహ: అందరి కంటే ఎక్కువగా అమ్మానాన్నలకే పూర్తి అధికారం ఉంటుంది.

నిజం: దేవుడు తల్లిదండ్రులకు అధికారం ఇచ్చినప్పటికీ, అది పరిమితమైనదే. నిజానికి, మనుషులకు ఉన్న ఏ అధికారమైనా, దేవునికున్న అధికారంతో పోలిస్తే తక్కువే. దేవునికి లోబడవద్దని మహాసభ ఆజ్ఞాపించినప్పుడు, యేసు శిష్యులు ఇలా స్పందించారు: “మేము లోబడాల్సిన పరిపాలకుడు దేవుడే కానీ మనుషులు కాదు.” (అపొస్తలుల కార్యాలు 5:27-29) అదేవిధంగా, పిల్లలు కూడా “ప్రభువు ఇష్టానికి అనుగుణంగా,” అంటే దేవుని నియమాలకు వ్యతిరేకం కానంత వరకు అమ్మానాన్నలకు లోబడతారు.—ఎఫెసీయులు 6:1.

అపోహ: అమ్మానాన్నల్ని సన్మానించడంలో, వాళ్ల మత నమ్మకాలను పాటించడం కూడా ఉంది.

నిజం: మనం నమ్మే విషయాలు నిజమో కాదో నిర్ధారించుకోమని బైబిలు చెప్తుంది. (అపొస్తలుల కార్యాలు 17:11; 1 యోహాను 4:1) అలా నిర్ధారించుకున్న వ్యక్తి, బహుశా తన తల్లిదండ్రుల మత నమ్మకాలకు బదులు వేరే నమ్మకాలను పాటించాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు. అబ్రాహాము, రూతు, అపొస్తలుడైన పౌలు అదే చేశారు. అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న చాలామంది దేవుని సేవకుల గురించి బైబిలు ప్రస్తావిస్తుంది.—యెహోషువ 24:2, 14, 15; రూతు 1:15, 16; గలతీయులు 1:14-16, 22-24.

అపోహ: పూర్వీకులను ఆరాధించడం వంటి ఆచారాల్లో పాల్గొనకపోతే, తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించినట్లు అవ్వదు.

నిజం: బైబిలు ఇలా చెప్తుంది: “నీ దేవుడైన యెహోవాను నువ్వు ఆరాధించాలి. ఆయనకు మాత్రమే పవిత్రసేవ చేయాలి.” (లూకా 4:8) పూర్వీకులను ఆరాధించే వ్యక్తి దేవునికి ఇష్టంలేని పని చేస్తున్నట్లే. నిజానికి, “చనిపోయినవాళ్లకు ఏమీ తెలీదు” అని బైబిలు చెప్తుంది. మనం వాళ్లను గౌరవించిన సంగతి కూడా వాళ్లకు తెలీదు; వాళ్లు మనకు సహాయమూ చేయలేరు, హానీ చేయలేరు.—ప్రసంగి 9:5, 10, NW; యెషయా 8:19.