కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

“కంటికి కన్ను” అంటే ఏమిటి?

“కంటికి కన్ను” అంటే ఏమిటి?

బైబిలు ఇచ్చే జవాబు

దేవుడు మోషే ద్వారా ప్రాచీన ఇశ్రాయేలుకు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రంలో “కంటికి కన్ను” అనే నియమం ఉండేది. యేసు కూడా కొండమీద ప్రసంగంలో ఈ నియమాన్ని ప్రస్తావించాడు. (మత్తయి 5:⁠38; నిర్గమకాండము 21:​24, 25; ద్వితీయోపదేశకాండము 19:⁠21) నేరస్తునికి విధించే శిక్ష, అతను చేసిన తప్పుకు సరిపోయేలా ఉండాలనేది ఈ నియమం ఉద్దేశం. *

ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇతరులకు హాని తలపెట్టిన వ్యక్తులకు ఈ నియమం వర్తిస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తులకు విధించే శిక్ష గురించి మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఇలా ఉంది, “విరుగ గొట్టబడిన దాని విషయములో విరుగగొట్టబడుటయే శిక్ష. కంటికి కన్ను పంటికిపల్లు, చెల్లవలెను. వాడు ఒకనికి కళంకము కలుగజేసినందున వానికి కళంకము కలుగజేయవలెను.”​—⁠లేవీయకాండము 24:⁠20.

 “కంటికి కన్ను” అనే నియమం ఉద్దేశం ఏమిటి?

“కంటికి కన్ను” అనే నియమం, ఎవరికి వాళ్లే పగ తీర్చుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించట్లేదు. బదులుగా న్యాయాధిపతులు నేరస్తులకు సరైన శిక్ష విధించడానికి ఆ నియమం ఉపయోగపడింది. అంటే బాగా కఠినమైన శిక్ష లేదా తేలికైన శిక్ష కాకుండా, తప్పుకు సరిపడా శిక్ష విధించడానికి సహాయపడింది.

అంతేకాదు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇతరులకు హాని తలపెట్టేవాళ్లకు, లేదా హాని తలపెట్టేందుకు కుట్ర పన్నేవాళ్లకు ఈ నియమం హెచ్చరికగా ఉండేది. ధర్మశాస్త్రం ఇలా వివరించింది, “మిగిలినవారు విని [దేవుని తీర్పు అమలు చేయబడడం వినేవాళ్లు] భయపడి నీ దేశమున అట్టి దుష్కార్యము ఇకను చేయకుందురు.”​—⁠ద్వితీయోపదేశకాండము 19:⁠20.

 “కంటికి కన్ను” అనే నియమాన్ని క్రైస్తవులు పాటించాలా?

లేదు, ఈ నియమం క్రైస్తవులకు వర్తించదు. యేసు మరణం ద్వారా, ఈ నియమం ఉన్న మోషే ధర్మశాస్త్రం ముగింపుకొచ్చింది.​—⁠రోమీయులు 10:⁠4.

అయినప్పటికీ, దేవుని ఆలోచనా విధానాన్ని అర్థంచేసుకోవడానికి ఈ నియమం సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు, దేవుడు న్యాయాన్ని విలువైనదిగా ఎంచుతాడని అది తెలియజేస్తుంది. (కీర్తన 89:⁠14) అంతేకాదు, నేరస్తులకు “మితముగా” లేదా తగిన మోతాదులో శిక్షపడాలనే ఆయన న్యాయప్రమాణాన్ని కూడా అది తెలియజేస్తుంది.​—⁠యిర్మీయా 30:⁠11.

 “కంటికి కన్ను” అనే నియమం గురించి అపోహలు

అపోహ: “కంటికి కన్ను” అనేది చాలా కఠినమైన నియమం.

నిజం: న్యాయాన్ని కఠినమైన లేదా క్రూరమైన రీతిలో అమలు చేయాలనేది ఈ నియమం ఉద్దేశం కాదు. బదులుగా, అర్హులైన న్యాయాధిపతులు ఏదైనా తప్పుకు శిక్ష విధించేముందు, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ తప్పు జరిగింది, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ తప్పు చేశారా వంటి విషయాల్ని పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత శిక్ష విధించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ నియమం ఇవ్వబడింది. (నిర్గమకాండము 21:​28-30; సంఖ్యాకాండము 35:​22-25) ఒక విధంగా చెప్పాలంటే, కఠినమైన శిక్షలు విధించకుండా ఈ నియమం హద్దులు పెట్టింది.

అపోహ: “కంటికి కన్ను” అనే నియమం అంతులేని వ్యక్తిగత ప్రతీకారాన్ని ప్రోత్సహించింది.

నిజం: ‘కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు, నీ ప్రజలమీద కోపం ఉంచుకోకూడదు’ అని మోషే ధర్మశాస్త్రం తెలియజేసింది. (లేవీయకాండము 19:⁠18) ధర్మశాస్త్రం వ్యక్తిగత కక్షల్ని ప్రోత్సహించలేదు. బదులుగా, దేవుని మీద అలాగే తప్పుల్ని సరిచేయడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకముంచమని ప్రజల్ని ప్రోత్సహించింది.​—⁠ద్వితీయోపదేశకాండము 32:⁠35.

^ పేరా 3 కొన్నిసార్లు ఈ న్యాయ సూత్రాన్ని లెక్స్‌​ టాలియోనిస్‌​ అనే లాటిన్‌​ పదంతో కూడా పిలుస్తారు. ఈ సూత్రం ఇతర ప్రాచీన న్యాయ వ్యవస్థల్లో కూడా ఉంది.