కంటెంట్‌కు వెళ్లు

దేవుని మీద విశ్వాసం పెంచుకోవడం

దేవుణ్ణి ఎందుకు నమ్మాలి?

దేవుడు నిజంగా ఉన్నాడా?

బైబిల్లో ఐదు తిరుగులేని రుజువులు ఉన్నాయి.

దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం

దేవుడు ఎవరు?

దేవునికి ఒక పేరు ఉందా? దేవునికి మన మీద శ్రద్ధ ఉందా?

దేవుని పేరేంటి?

దేవుని పేరు ఆయన్ని ప్రత్యేకపరుస్తుందని మీకు తెలుసా?

మీరు దేవుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?

మీరు ఆయనతో స్నేహం చేయడానికి ఉపయోగపడే ఏడు సలహాలు తెలుసుకోండి.

దేవుని గురించి ప్రవక్తల నుండి నేర్చుకోగల విషయాలు

దేవుడు ఎలాంటివాడో, ఆయనిచ్చే దీవెనల్ని పొందాలంటే ఏం చేయాలో ముగ్గురు నమ్మకమైన ప్రవక్తల నుండి తెలుసుకోవచ్చు.

మనం దేవున్ని తెలుసుకోగలమా?

దేవుని గురించి మనం అర్థం చేసుకోలేని విషయాలే నిజానికి దేవుని గురించి బాగా తెలుసుకోడానికి సహాయం చేస్తాయి.

కనిపించని దేవుణ్ణి ఎలా చూడగలం?

‘మీ మనోనేత్రాలను’ ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి.

దేవునికి, క్రీస్తుకు సంబంధించిన సత్యం

యెహోవా దేవునికి, యేసుక్రీస్తుకు ఉన్న తేడా ఏంటి?

దేవుడు ఎలాంటివాడు?

దేవుని ముఖ్యమైన లక్షణాలు, గుణాలు ఏంటి?

దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తాడా?

దేవుడు మన క్షేమం విషయంలో చాలా ఆసక్తి చూపిస్తున్నాడని అనడానికి ఏ ఆధారాలు ఉన్నాయి?

దేవునికి తదనుభూతి లేదా సానుభూతి ఉందా?

దేవుడు మనకు జరిగే వాటిని చూస్తాడని, అర్థం చేసుకుంటాడని, మనకోసం బాధపడతాడని బైబిలు నమ్మకాన్ని ఇస్తుంది.

విశ్వాసం విలువ

మనకు దేవుని అవసరం ఎందుకు ఉందంటే . . .

దేవునితో అనుబంధం ఏర్పర్చుకోవడం సంతోషంగా, సంతృప్తిగా జీవించడానికి ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకోండి.

విశ్వాసం గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

‘విశ్వాసం లేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యం,’ అని బైబిలు చెప్తుంది. కాని విశ్వాసం అంటే ఏంటి? దాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి?

బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు నాకు సంతృప్తిని ఇచ్చాయి

మైలీ గుండల్‌ తన తండ్రి చనిపోయినప్పుడు, దేవున్ని నమ్మడం ఆపేసింది. ఆమె నిజమైన విశ్వాసాన్ని, మనశ్శాంతిని ఎలా కనుగొంది?

మతం మీద నాకు నమ్మకం పోయింది

టామ్‌ దేవున్ని నమ్మాలి అనుకున్నాడు, కానీ అతనికి మతం మీద, అర్థం లేని ఆచారాల మీద నమ్మకం పోయింది. మళ్లీ దేవుని మీద నమ్మకం తిరిగి రావడానికి బైబిలు గురించి నేర్చుకోవడం ఎలా సహాయం చేసింది?

విశ్వాస పరీక్షలు

ద్వేషమనే విషచక్రం నుండి ఎలా బయటపడవచ్చు?​—దేవుని సహాయంతో ద్వేషాన్ని తీసేసుకోండి

ద్వేషాన్ని తీసేసుకోవడానికి సహాయం చేసే లక్షణాల్ని పెంచుకోవడానికి దేవుని పవిత్రశక్తి సహాయం చేస్తుంది.

దేవుడు బాధల్ని ఇంకా ఎందుకు తీసేయట్లేదు?

ఈ లోకం ఎందుకు ద్వేషంతో, బాధలతో నిండిపోయి ఉందని చాలామంది అడుగుతారు. బైబిలు దానికి సంతృప్తికరమైన, ఓదార్పుకరమైన సమాధానం ఇస్తుంది.

దేవుడు క్రూరుడని ప్రజలు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు?

దేవుడు క్రూరుడని, దయలేని వాడని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. మరి, బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

దేవునికి దగ్గరవ్వడం

మీరు దేవునికి స్నేహితులా?

దేవుడు వాళ్లను స్నేహితులుగా చూస్తున్నట్లు లక్షలమంది నమ్ముతున్నారు.

దేవునికి మీరెలా దగ్గరవ్వవచ్చు?

దేవుడు అందరి ప్రార్థనలు వింటాడా? మనం ఎలా ప్రార్థించాలి? దేవునికి దగ్గరవ్వడానికి ఇంకా ఏం చేయవచ్చు? వంటి ప్రశ్నలకు జవాబు తెలుసుకోండి.

దేవుడు ఇచ్చిన అత్యంత గొప్ప బహుమానం ఎందుకు అంత అమూల్యమైంది?

ఒక బహుమానాన్ని మిగతా బహుమానాలకన్నా విలువైనదిగా చేసే విషయాలు ఏంటి? ఆ విషయాలు గురించి ఆలోచించడం వల్ల విమోచన క్రయధనం పైన మన కృతజ్ఞత పెరుగుతుంది.

మనం నిజంగా దేవున్ని సంతోషపెట్టగలమా?

ఆ ప్రశ్నకు జవాబు యోబు, లోతు, దావీదు జీవితాల నుండి తెలుసుకోవచ్చు? వాళ్లు ముగ్గురూ తప్పులు చేశారు.

శాశ్వతకాలం జీవించాలంటే ఏమి చేయాలి?

దేవుని ఇష్టం నెరవేర్చే వ్యక్తులు శాశ్వతంగా జీవిస్తారని బైబిలు మాటిస్తోంది. మనం ఏ మూడు పనులు చేస్తే దేవుడు ఇష్టపడతాడో పరిశీలించండి.

దేవుని ప్రేమ వల్ల మీరు ఎలా ప్రయోజనం పొందవచ్చు

అద్భుతమైన భవిష్యత్తు గురించిన దేవుని వాగ్దానాలపై విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి లేఖనాలు మనకు సహాయం చేస్తాయి.