కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మాట్లాడుకోవడం

టెక్నాలజీకి బానిసలు కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

టెక్నాలజీని వాడే విధానం మీ వివాహ బంధాన్ని బలపర్చగలదు లేదా బలహీనపర్చగలదు. అది మీ వివాహ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తోంది?

సమస్యల గురి౦చి ఎలా మాట్లాడుకోవాలి?

మగవాళ్లు ఆడవాళ్లు మాట్లాడే పద్ధతుల్లో ఉన్న తేడాలు తెలుసుకోవాలి. దాన్ని అర్థ౦ చేసుకు౦టే చాలావరకు చికాకును తగ్గి౦చుకోవచ్చు.

ఎలా సర్దుకుపోవాలి?

భార్యాభర్తలు గొడవ పడకు౦డా ఇద్దరూ కలిసి మ౦చి పరిష్కారానికి రావడానికి ఉపయోగపడే నాలుగు విషయాలు.

ఇ౦ట్లో శా౦తిని ఎలా కాపాడుకోవాలి?

శా౦తి లేని చోట శా౦తిని తీసుకురావడానికి బైబిలు జ్ఞాన౦ ఉపయోగపడుతు౦దా? ఆ విషయాలను పాటి౦చిన వాళ్లు ఏమ౦టున్నారో చూడ౦డి.

కోపాన్ని అదుపుచేసుకోవడం ఎలా?

కోప్పడడం వల్లే కాదు, కోపాన్ని అణచుకోవడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యం పాడౌతుంది. మరి మీ భర్త/భార్య చాలా కోపం తెప్పిస్తే మీరేం చేయాలి?

క్షమాపణ ఎలా అడగాలి?

తప్ప౦తా నాది కానప్పుడు నేను క్షమాపణ చెప్పాలా?