కంటెంట్‌కు వెళ్లు

పిల్లల్ని పెంచడం

మంచి తల్లి/తండ్రిగా ఉండడం ఎలా

తల్లిద౦డ్రులు పిల్లల్ని చక్కగా పె౦చాల౦టే ఏ౦చేయాలి?

మీ పిల్లల్ని బాధ్యతగల వాళ్లుగా ఎలా పె౦చవచ్చు?

కుటుంబ విజయం—ఆదర్శం

మీరు చెప్పే మాటలు మీ పిల్లల హృదయాల్లోకి చేరాలంటే మీరు చెప్పేవాటి ప్రకారం మీ పనులు కూడా ఉండాలి.

మీ పిల్లవాడు వైకల్య౦తో బాధపడుతు౦టే ...

అలా౦టి పిల్లల్ని పె౦చుతున్నప్పుడు సాధారణ౦గా ఎదురయ్యే మూడు సవాళ్లను గమని౦చ౦డి. వాటిని ఎదుర్కోవడానికి బైబిలు జ్ఞాన౦ మీకెలా సహాయ౦ చేస్తు౦దో పరిశీలి౦చ౦డి.

శిక్షణ

ఇ౦టి పనులు చేయడ౦ ఎ౦త ముఖ్య౦?

మీరు మీ పిల్లలకు ఇ౦ట్లో పనులు చెప్పడానికి ఇష్టపడడ౦ లేదా? అయితే, ఇ౦ట్లో పనులు చేస్తే వాళ్లు బాధ్యతగా ఉ౦డడ౦ ఎలా నేర్చుకు౦టారో, స౦తోష౦ ఎలా పొ౦దుతారో చూడ౦డి.

మీ పిల్లల్లో నైతిక విలువల్ని నాటండి

సెక్స్‌ గురించిన నైతిక విలువలు, సత్యాలు మీ పిల్లలకు తెలుసా? ఈ విషయంలో దేవుడు ఇచ్చిన ప్రమాణాలేమిటో, వాటిని మీ పిల్లలకు ఎలా చెప్పవచ్చో తెలుసుకోండి.

మంచిచెడులను అర్థం చేసుకోవడం

మీ పిల్లలకు నీతి నియమాలను బోధించడం ద్వారా వాళ్ల భవిష్యత్తుకు మంచి పునాది వేసినవాళ్లవుతారు.

పిల్లలు తమ బాధ్యత తెలుసుకునేలా వాళ్లను ఎలా పెంచాలి?

పిల్లలకు మంచిగా తీర్చిదిద్దడానికి యేసు ఆదర్శం మీకెలా సహాయం చేస్తుందో తెలుసుకోండి.

బాధ్యతగా ఉండడం ఎలా నేర్చుకోవాలి?

బాధ్యతగా ఉండడం ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి? చిన్నప్పుడా, పెద్దయ్యాక?

మీ పిల్లలకు ఎలా శిక్షణ ఇవ్వాలి?

క్రమశిక్షణ ఇవ్వడ౦ అ౦టే కేవల౦ నియమాలు పెట్టడ౦, శిక్షి౦చడ౦ ఒక్కటే కాదు.

ఏదైనా తట్టుకునే శక్తి ఎలా వస్తుంది?

దేనినైనా తట్టుకుని నిలబడడం నేర్చుకుంటే పిల్లలు జీవితంలో వచ్చే సమస్యల్ని తట్టుకోగలుగుతారు.

మీ పిల్లలకు ఓటమిని ఎదుర్కోవడం నేర్పించండి

ఓటమి జీవితంలో ఓ భాగం. మీ పిల్లలకు ఓటమి ఎదురైనప్పుడు కృంగిపోకుండా ఉండడం, దాన్ని సరిచేసుకోవడం నేర్పించండి.

మీ పిల్లలకు మంచి మార్కులు వచ్చేలా ఎలా సహాయం చేయవచ్చు?

మార్కులు తగ్గడానికి అసలు కారణమేంటో గుర్తించి, నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తిని ఎలా పెంచవచ్చో తెలుసుకోండి.

నా పిల్లల్ని ఎవరైనా ఏడ్పిస్తే ఏం చేయాలి?

ఏడ్పించేవాళ్లతో ఎలా ఉండాలో మీ పిల్లవాడికి నేర్పించడానికి సహాయం చేసే నాలుగు అంశాల్ని తెలుసుకోండి.

పిల్లల్ని ఎలా పొగడాలి

ఒక విధ౦గా పొగిడినప్పుడు చాలా మ౦చి ఫలితాలు వచ్చాయి.

ఎదిగే వయసులో వచ్చే మార్పులు గురి౦చి పిల్లలతో మాట్లాడ౦డి

ఎదిగే వయసులో వచ్చే మార్పులను బైబిలు ఇచ్చే 5 సలహాలతో మీరు చక్కగా ఎదుర్కోవచ్చు.

మీ పిల్లలకు దేవున్ని ప్రేమి౦చడ౦ ఎలా నేర్పి౦చవచ్చు?

బైబిలును మీ పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా ఎలా నేర్పి౦చవచ్చు?

తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు సెక్స్‌ గురించి ఎలా బోధించవచ్చు?

మీ పిల్లలకు సెక్స్‌ గురించి బోధించడానికి, లైంగిక దాడిచేసే వాళ్లనుండి వాళ్లను కాపాడడానికి సహాయం చేసే చక్కని సలహాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి.

సెక్స్‌ గురి౦చి మీ పిల్లలకు చెప్ప౦డి

పిల్లలకు చాలా చిన్న వయసులోనే సెస్కు స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦ చుట్టూ కనిపిస్తు౦ది. మీరు ఏమి తెలుసుకోవాలి? మీ పిల్లలను కాపాడుకోవడానికి మీరు ఏమి చేయాలి

సెక్స్‌ గురించి మీ పిల్లలతో మాట్లాడండి

తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో సెక్స్‌ గురించి మాట్లాడడం చాలా ముఖ్యం. మాట్లాడడానికి కష్టంగా ఉండే ఈ అంశం గురించి పిల్లలతో ఎలా మాట్లాడవచ్చో తెలుసుకోండి.

మీ పిల్లల్ని కాపాడుకో౦డి

జాగ్రత్తగా ఉ౦డడానికి నిఖిల్‌, కీర్తన ఎలా సహాయ౦ పొ౦దారో చూడ౦డి.

మద్యం గురించి పిల్లలతో మాట్లాడడం

ఈ ప్రాముఖ్యమైన విషయం గురించి తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఎప్పుడు, ఎలా మాట్లాడాలి?

క్రమశిక్షణ

మీ పిల్లలకు ఓపిగ్గా ఉ౦డడ౦ నేర్పి౦చ౦డి

మీ పిల్లలు అడిగిన ప్రతీది ఇచ్చేస్తే, నిజానికి వాటికన్నా చాలా ముఖ్యనది మీ పిల్లలకు దూర౦ చేస్తున్నట్లు అవుతు౦ది.

పిల్లలకు వినయాన్ని నేర్పి౦చ౦డి

మీ అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి ఆత్మగౌరవ౦ దెబ్బతినకు౦డా వాళ్లకు వినయ౦ నేర్పి౦చ౦డి.

పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెంచడమెలా?

పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టే విషయంలో తల్లిదండ్రులకు వేర్వేరు అభిప్రాయాలుంటే కుటుంబంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. తల్లిదండ్రులు ఈ విషయంలో ఏమి చేయవచ్చో తెలుసుకోండి.

పిల్లలకు క్రమశిక్షణ ఎలా ఇవ్వాలి?

సమర్థవ౦తమైన క్రమశిక్షణలో ఉ౦డాల్సిన మూడు విషయాల గురి౦చి బైబిలు చెబుతు౦ది.

నిగ్రహం చూపించడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు

నిగ్రహం చూపించడం ఎందుకు ముఖ్యం, ఆ లక్షణాన్ని మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం?

వినయం ఎలా చూపించాలి?

వినయంగా ఉండడం నేర్పిస్తే, పిల్లలకు ఇప్పుడు, పెద్దయ్యాక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.