కంటెంట్‌కు వెళ్లు

టీనేజర్లను పెంచడం

మాట్లాడుకోవడం

యుక్తవయస్సు పిల్లల్ని బాధ్యతగల వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్ద౦డి

మీ పిల్లలు ఇప్పుడు టీనేజీలో ఉన్నారా? బాధ్యతగల వ్యక్తుల్లా తయారయ్యేలా వాళ్లకు మీరెలా సహాయ౦ చేయవచ్చు.

యౌవనస్థులతో స౦భాషి౦చడ౦

మీరడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వని మీ టీనేజీ పిల్లలతో మీరెలా మాట్లాడవచ్చు?

టీనేజీలోవున్న మీ పిల్లలతో గొడవపడకు౦డా మాట్లాడ౦డి

మీ టీనేజీ పిల్లవాడు తనదైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఏర్పర్చుకు౦టున్నాడు కాబట్టి తన అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్త౦ చేయగలిగే వాతావరణ౦ అతనికి ఉ౦డాలి. మీరెలా సహాయపడవచ్చు?

క్రమశిక్షణ, శిక్షణ

తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు నిర్దేశం ఎలా ఇవ్వచ్చు?

పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల కన్నా తమ వయసువాళ్లకు ఎందుకు అంత సులభంగా దగ్గరౌతారు?

మీ పిల్లలకు మంచి మార్కులు వచ్చేలా ఎలా సహాయం చేయవచ్చు?

మార్కులు తగ్గడానికి అసలు కారణమేంటో గుర్తించి, నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తిని ఎలా పెంచవచ్చో తెలుసుకోండి.