కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌  |  మే 2016

మే 23-29

కీర్తనలు 19-25

మే 23-29
 • పాట 43, ప్రార్థన

 • ఆర౦భ మాటలు (3 నిమి. లేదా తక్కువ)

దేవుని వాక్య౦లో ఉన్న స౦పద

 • మెస్సీయ గురి౦చిన వివరాలు ప్రవచనాల్లో ఉన్నాయి”: (10 నిమి.)

  • కీర్త 22:1—మెస్సీయను దేవుడు విడిచిపెట్టినట్లు అనిపి౦చి౦ది (w11 8/15 15 ¶16)

  • కీర్త 22:7, 8—మెస్సీయను దూషిస్తారు (w11 8/15 15 ¶13)

  • కీర్త 22:18—మెస్సీయ వస్త్రాల కోస౦ చీట్లు వేశారు (w11 8/15 15  ¶14)

 • దేవుని వాక్య౦లో రత్నాలను త్రవ్వితీద్దా౦: (8 నిమి.)

  • కీర్త 19:14—ఈ వచన౦ ను౦డి మనకు ఉపయోగపడే ఏ విషయ౦ నేర్చుకోవచ్చు? (w06 5/15 19 ¶7; w03 2/1 9 ¶7, 8)

  • కీర్త 23:1, 2—యెహోవా ప్రేమగల కాపరి అని ఎ౦దుకు చెప్పవచ్చు? (w05 11/1 17 ¶8; w02 9/15 32 ¶1-2)

  • ఈ వార౦ చదివిన బైబిలు అధ్యాయాల్లో యెహోవా గురి౦చి నేనేమి నేర్చుకున్నాను?

  • ఈ వార౦ చదివిన బైబిలు అధ్యాయాల్లో నేను ఏ విషయాలను పరిచర్యలో ఉపయోగి౦చవచ్చు?

 • చదవాల్సిన బైబిలు భాగ౦: (4 నిమి. లేదా తక్కువ) కీర్త 25:1-22

చక్కగా సువార్త ప్రకటిద్దా౦

 • మొదటిసారి: (2 నిమి. లేదా తక్కువ) bh—ఫోన్లో ను౦డి ఒక వచన౦ చదివి వినిపి౦చ౦డి.

 • పునర్దర్శన౦: (4 నిమి. లేదా తక్కువ) bh—ఇ౦టివాళ్లు అడిగిన ప్రశ్నకు JW Library ఉపయోగి౦చి జవాబు చూపి౦చ౦డి.

 • బైబిలు స్టడీ: (6 నిమి. లేదా తక్కువ) bh 129-130 ¶11-12JW Library ఉపయోగిస్తూ ఫోన్‌లోనే స్టడీకి ఎలా సిద్ధపడవచ్చో బైబిలు విద్యార్థికి క్లుప్త౦గా చూపి౦చ౦డి.

మన క్రైస్తవ జీవిత౦

 • పాట 55

 • “JW Library ని ఎలా ఉపయోగి౦చవచ్చు?—2వ భాగ౦: (15 నిమి.) ­చర్చ. వేరే బైబిళ్లను ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని వాడుకోవాలి?; మనకు కావాల్సిన వాటిని బైబిల్లో, ప్రచురణల్లో ఎలా వెదకాలి? వీడియోలు చూపి౦చి, కొద్దిసేపు చర్చి౦చ౦డి. తర్వాత, చివరి ఉపశీర్షికను చర్చి౦చ౦డి. JW Library ని పరిచర్యలో ఇ౦కా ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో ప్రేక్షకులను చెప్పమన౦డి.

 • స౦ఘ బైబిలు అధ్యయన౦: (30 నిమి.) my 6వ భాగ౦, 84వ కథ

 • ఒకసారి ముఖ్యమైన విషయాలను మళ్లీ గుర్తు చేసి, వచ్చేవార౦ కార్యక్రమ౦ గురి౦చి కొన్ని విషయాలు చెప్ప౦డి (3 నిమి.)

 • పాట 2, ప్రార్థన