కంటెంట్‌కు వెళ్లు

తాజాగా ఏమి వచ్చాయి

కావలికోట లైబ్రరీ ఇప్పుడు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు

కావలికోట లైబ్రరీ ఇప్పుడు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు

కావలికోట లైబ్రరీని ఇప్పుడు jw.org వెబ్‌సైట్‌ నుండి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, విండోస్‌ కంప్యూటర్స్‌లో ఉపయోగించుకోవచ్చు.

కావలికోట లైబ్రరీని మీ కంప్యూటర్‌లో ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చో నేర్చుకోండి.