కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

JW లైబ్రరీ

ఒకసారి చూసిన వాటిని మళ్లీ చూడడం ఎలా?—Android

ఒకసారి చూసిన వాటిని మళ్లీ చూడడం ఎలా?—Android

JW లైబ్రరీలో, మీరు అంతకుముందు చదివిన ఆర్టికల్స్‌గానీ బైబిలు అధ్యాయాలుగానీ చూసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, అంతకుముందు మీరు చదివిన లేఖనాన్ని మీరు మళ్లీ చూడవచ్చు.

హిస్టరీ (ఇంతకుముందు చూసినవి) అనే ఫీచర్‌ని ఉపయోగించడానికి ఈ సూచనలు పాటించండి:

 హిస్టరీలోకి వెళ్లండి

హిస్టరీ అనే బటన్‌ క్లిక్‌ చేయండి. అప్పుడు మీరు ఏ ఆర్టికల్స్‌, ఏ లేఖనాలు చదివారో, అవన్నీ కనిపిస్తాయి. వాటిలో ఏది కావాలో దానిమీద క్లిక్‌ చేసి చదువుకోండి.

 హిస్టరీని క్లియర్‌ (ఖాళీ) చేయండి

హిస్టరీ అనే బటన్‌ క్లిక్‌ చేసి, హిస్టరీ లిస్టు చూడండి. అప్పుడు క్లియర్‌ అనే బటన్‌ క్లిక్‌ చేస్తే, ఆ లిస్టు మొత్తం క్లియర్‌ అయిపోతుంది.

ఈ ఫీచర్స్‌ అన్ని 2014, మేలో విడుదలైన JW లైబ్రరీ 1.2 వర్షన్‌లో ఉన్నాయి. ఆండ్రాయిడ్‌ 2.3 వర్షన్‌గానీ, తర్వాతి వర్షన్‌గానీ ఉన్న మొబైల్‌ లేదా ట్యాబ్‌లో ఈ యాప్‌ పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఫీచర్స్‌ మీకు కనిపించకపోతే, దయచేసి “JW లైబ్రరీ​—ఆండ్రాయిడ్‌ వర్షన్‌ని ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టండి” అనే ఆర్టికల్‌లో కొత్త ఫీచర్స్‌ అనే అంశం కింద చూడండి.