కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

AndroidTM పరికరాల కోసం JW లైబ్రరీ

AndroidTM పరికరాల కోసం JW లైబ్రరీ

JW లైబ్రరీ యెహోవాసాక్షులు తయారు చేసిన ఒక అధికారిక యాప్‌. అందులో చాలా బైబిలు అనువాదాలు, బైబిలును అర్థం చేసుకోవడం కోసం పుస్తకాలు, బ్రోషుర్లు ఉన్నాయి.

 

 

ఈ భాగంలో

JW Library ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టండి—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ వర్షన్‌ ఉన్న పరికరాల్లో, JW లైబ్రరీ యాప్‌ ఆండ్రాయిడ్‌ వర్షన్‌ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి.

వేరే బైబిళ్లను ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని వాడుకోవాలి?—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ద్వారా, బైబిళ్లను ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలో, ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి.

ప్రచురణలను ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని వాడుకోవాలి?—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ద్వారా, ప్రచురణల్ని ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలో, ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి.

బుక్‌మార్క్‌లు అంటే ఏంటి? వాటిని ఎలా పెట్టుకోవాలి?—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌లో బుక్‌మార్క్‌లను ఎలా పెట్టుకోవాలో, ఎలా మార్పులు చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

ఒకసారి చూసిన వాటిని మళ్లీ చూడడం ఎలా?—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో, JW లైబ్రరీ యాప్‌లో హిస్టరీ అనే ఫీచర్‌ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి.

మీకు నచ్చిన సెటింగ్స్‌లో పెట్టుకుని చదువుకోండి—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW యాప్‌ ఉపయోగించి ఎలా మీకు అనుకూలమైన సెటింగ్స్‌ పెట్టుకుని చదువుకోవచ్చో తెలుసుకోండి.

మనకు కావాల్సినవాటిని బైబిల్లో, ప్రచురణల్లో ఎలా వెదకాలి?—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ఉపయోగించి ఏదైనా అంశాన్ని ఇన్‌సైట్‌ ఆన్‌ ద స్క్రిప్చర్స్‌లో, బైబిల్లో లేదా ప్రచురణల్లో ఎలా వెదకాలో తెలుసుకోండి.

హైలైట్‌ చేసుకోండి​—Android

ఆండ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ఉపయోగించి ఎలా హైలైట్‌ చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు—JW లైబ్రరీ (ఆండ్రాయిడ్‌)

ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు పొందండి.