కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

JW లైబ్రరీ

JW లైబ్రరీ ఫీచర్లు

JW లైబ్రరీ ఫీచర్లు

బైబిలు ఫీచర్లు

  • ఆరు బైబిలు అనువాదాల నుండి ఎంపిక చేసుకోండి.

  • వచనం సంఖ్యను తాకి అందుబాటులో ఉన్న బైబిళ్లలో పోల్చి చూడండి.

  • ఫుట్‌నోట్‌ మార్కర్‌ని గానీ రెఫరెన్స్‌ లెటర్‌ని గానీ తాకి సంబంధిత సమాచారాన్ని చూడండి.

 

నావిగేషన్‌

  • కొత్తగా వచ్చిన ప్రచురణను చూడాలంటే కుడి వైపుకు గాని ఎడమ వైపుకు గాని స్వైప్‌ చేయండి.

  • ఒక లేఖనం లేదా ఒక చాప్టర్‌ దగ్గర బుక్‌మార్కులు పెట్టుకోండి అప్పుడు చదువుతున్న భాగాన్ని వెంటనే చూడవచ్చు.

  • అంతకుముందు ఏమి చదివారో చూడాలనుకుంటే హిస్టరీ (ఇంతకు ముందు చూసినవి) అనే ఆప్షన్‌ను ఉపయోగించండి.

  • వెతుకు అనే ఆప్షన్‌ను ఉపయోగించి కొత్త పత్రికలో మీకు కావాల్సిన కొన్ని పదాలను, వివరణలను వెదకండి.