కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

JW లాంగ్వేజ్‌

ఐప్యాడ్‌, ఐఫోన్‌, ఐపాడ్‌ టచ్‌లలో ఈ యాప్‌ను ఉపయోగించేందుకు సహాయం

ఐప్యాడ్‌, ఐఫోన్‌, ఐపాడ్‌ టచ్‌లలో ఈ యాప్‌ను ఉపయోగించేందుకు సహాయం

JW లాంగ్వేజ్‌ యెహోవాసాక్షులు తయారు చేసిన ఒక అధికారిక యాప్‌. కొత్త భాష నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్లు తమ పదసంపదను పెంచుకోవడానికి, అలాగే పరిచర్యలో, సంఘకూటాల్లో చక్కగా మాట్లాడే నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపర్చుకోవడానికి ఈ యాప్‌ సహాయం చేస్తుంది.

 

ఈ భాగంలో

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు—JW లాంగ్వేజ్‌ (iOS)

ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు పొందండి.