కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

JW లాంగ్వేజ్‌

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు​—JW లాంగ్వేజ్‌ (విండోస్‌)

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు​—JW లాంగ్వేజ్‌ (విండోస్‌)

JW లాంగ్వేజ్‌ కిందున్న వాటిలో పనిచేస్తుంది:

  • విండోస్‌8.1 టాబ్లెట్‌లు, కంప్యూటర్లు

ఈ యాప్‌ ప్రస్తుతానికి వీటిలో పనిచేయదు:

  • విండోస్‌7, దానికన్నా ముందున్న వర్షన్‌లను ఉపయోగిస్తున్న కంప్యూటర్‌లు

  • విండోస్‌ఫోన్‌8.0, దానికన్నా ముందున్న వర్షన్‌లు

 

JW లాంగ్వేజ్‌ యాప్‌ గురించి తెలిసిన మీ స్నేహితుని సహాయం మీరు తీసుకోవచ్చు. లేదా దగ్గర్లో ఉన్న మా బ్రాంచ్‌ ఆఫీస్‌ను సంప్రదించండి.