కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

JW లైబ్రరీ

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు—JW లైబ్రరీ (iOS)

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు—JW లైబ్రరీ (iOS)

లైబ్రరీ యాప్‌ నా మొబైల్‌లో పనిచేస్తు౦దా?

బైబిల్‌ బుక్‌ నావిగేషన్‌ స్క్రీన్‌ మీదున్న రకరకాల ర౦గులకు అర్థ౦ ఏమిటి?

లైబ్రరీ యాప్‌కి అన్ని వర్షన్లలోనూ ఒకే ఫీచర్స్‌ ఎ౦దుకు ఉ౦డవు?

నేను పెట్టుకున్న బుక్‌మార్క్‌లు, హైలైట్‌ చేసుకున్న పదాలు డిలీట్‌ అవ్వకు౦డా అలాగే ఉ౦టాయా?

నా మొబైల్‌ లేదా ట్యాబ్‌ మార్చినప్పుడు, నా బుక్‌మార్క్‌లు, హైలైట్‌ చేసుకున్న పదాలు అలాగే ఉ౦టాయా?

ఏదైనా సమస్య వస్తే నేనెలా రిపోర్టు చేయాలి? లేదా ఏదైనా సలహా ఇవ్వాలనుకు౦టే ఎలా ఇవ్వాలి?