Hagnente ty agnate’ao

Hizilike amy ty lohahevetse

Vavolombelo i Jehovah

Hijobogne firehake Tandroy

Ia ty Magnorike ze Zoton’arofo i Jehovah?

Mameno ty tane toy iaby zahay Vavaolombelo i Jehovah; sambe managne ty karaza’ay naho ty fomba’ay. Inogne ty mahavy anay hiharo raike?

Inogne ty Zoton’arofon’Andrianagnahare?

Teàn’Andrianagnahare hanao ze zoton’Arofo’e ze ndaty an-tane etoy iaby. Fivavahagne ia ty mikezake magnanatse o ndatio amy izao?

Ia o Vavaolombelo i Jehovah Zao?

Fire ty Vavaolombelo i Jehovah fanta’o? Inogne ty raha fanta’o miomba anay?

Inogne ty Anto’e Anoagne Anay Vavaolombelo i Jehovah?

Dineho ty anto’e telo nandrambesa’ay o agnaragne iohoke.

Akore ty Nahatreavagne Indraike ty Hamarenagne?

Nagninogne ty fahazoa’ay ty fagnanaragne agnate Baiboly ao ro narenegne indraike?

Inogne ty Anto’e Nampiboaha’ay Baiboly?

Inogne ty mampiambake ty Baiboly Dikan-drehake Tontolo Vaovao?

Inogne ty Raha ho Trea’o Naho fa Mivory Ama’ay Agne?

Mivory zahay mba hianatse Baiboly naho hifampionogne. Ambarà’ay rehe hiatreke o fivoriagne iohoeke!

Inogne ty Soa ho Azontikagne Naho fa Maloetse o Kirisitianagne Longontikagneo?

Mampionogne ty Kirisitianagne o Saontsin’Andrianagnahareo. Dineho ty soa ho azo’o naho fa miharo amy ty ndaty sambe karaza’e.

Inogne ty Raha Anoe’ay Naho fa Mivory?

Te hahazo fitobohagne soa vao rehe naho fa mivory? Ko matahotse rehe fa vognogne hagnampe azo zahay mba hahazoa’o fagnanaragne fanjaka.

Nagninogne Izahay Mihamigne Naho fa Mivorio?

Akore ty anoroa’ay fa magnorike ty lilin’Andrianagnahare zahay? Ianaro ty fanoroan’Andrianagnahare naho fa hipay fisikinagne.

Akore ty Atao Naho fa Magnomagne Fivoriagne?

Maro ty soa ho rambese’o naho mazoto magnomagne fivoriagne reh..

Inogne ty Mahasoa ty Fanoagne Andro Fivavaha ty Keleiagne?

Trea fa mahasoa ty filongoagne aman’Andrianagnahare naho mahavy o keleiagneo hifankatea o fandaharagne iohoeke.

Inogne ty Anto’e Anoa’ay Havoriambey?

Isake taogne zahay in-3 mahatrea raha miambake. Nagninogne rehe naho miharo ama’ay?

Akore ty Andaminagne ty Fagnambaragne ty Talily Soa Anoe’ay?

Manao ze raha nampanoe i Jesosy ze mpanonjohy ty lia’e. Fagnambara manao akore ty toko’e himaneagne?

Inogne o mpisava lalagne zao?

Isam-bolagne ty Vavaolombelogne ila’e mandany 50 ndra 30 lera hagnambaragne. Ty hatea iareo an’ia ty anoa’e izay?

Inogne Iaby ty Sekoly Anoe ty Mpisava Lalagne?

Inogne ty fiofagnagne natao hoahy ty mpanompo marain-tsy hariva i Fanjakagney?

Inogne ty Andraikitse Anoe ty Androanavi-pagnahy?

Kirisitianagne matoe am-pagnahy miandraikitse Fiangonagne o androanavi-pagnahy zao. Ia magnampe iareo?

Inogne ty Andraikitse Anoe ty Mpagnampe amy ty Fanompoagne?

Manao ze hampilamigne o fiangonagneo ty mpagnampe amy ty fanompoagne. Dineho ty soa azo i mpagnatrekey amy ty asa anoe’e.

Inogne ty Asa Anoe ty Mpiandraikitse Faritse?

Inogne anto’e itiliha ty mpiandraikitse faritse ty fiangonagne? Inogne ty soa azo amy ty fitiliha iareo?

Inogne ty Atao’ay Naho Misy Voigne Mahazo ty Mpiharo Finoagne Ama’ay?

Le avy le magnampe zahay Vavaolombelo i Jehovah naho fa misy mpiharo finoagne ama’ay azon-doza. Izay ty ahatreavagne fa mifampikoko vata’e zahay.

Ia o Mpanompo Mahihitse Naho Mahimbagne Zao?

Nampitamà ze mpanonjohy ty lia’e ty Jesosy fa hisy ndaty ho tendre’e hagnomey hanegne am-pagnahy iareo amy ty andro fara’e. Akore ty ahavita’e izay?

Inogne ty Asa Anoe o Filan-keve-pitantanagneo?

O apositolio naho ty androanavi-pagnahy ta Jerosalema ao ty filan-keve-pitantanagne taloha. Akore ka ty amy izao?

Inogne o Betela Zao?

Tanàgne fanjaka tsy misy hoe’e o Betela zao. Dineho soa ty asa anoegne ao.

Inogne ty Asa Anoegne amo Birò i Sampagneo Agne?

Hisy ndaty hitarike azo rehe naho mitilike ty birò i sampagne. Magnambara azo zahay mba ho agne!

Akore ty Anoratagne Naho Andikagne Boke Aman-gazete?

Mampiboake boke aman-gazete amy ty firehake losotse ty 750 zahay. Nagnino zahay ro manao kezake bey hoe izay?

Drala Boake Aia ty Ahavitagne ty Asa’ay amy ty Tane toy Iaby?

Naho drala ro rehafegne, inogne ty mampiambake anay amy ty fivavahagne ila’e?

Inogne ty Anto’e Amboara’ay ty Anjomba i Fanjakagney?

Nagnino ty tragno fivavaha’ay ro atao tihoe Anjomba i Fanjakagney? Dineho soa ty hasoa ty raha anoegne ao.

Akore ty Ikolokoloagne ty Anjomba i Fanjakagney?

Magnomey engegne i Jehovah i Anjombay naho fa malio soa. Akore ty ikolokoloagne aze?

Nagninogne ty amy i Anjomba i Fanjakagney ao Isiagne Fagnajariam-bokeo?

Hampitombo ty fahaia’o Baiboly vao rehe? Tiliho ty fagnajariam-boke amy i Anjombay ao!

Inogne Iaby ty Raha Agnate ty Tragnom-poraro’ay amy Internet Ao?

Ianaro amy Internet ao ty miomba anay naho ty asa’ay sady paliao ao ty vale ze fagnonteneagne manahiragne azo.

Te hanao ze zoton’arofo i Jehovah vao rehe?

Teà i Jehovah Andrianagnahare rehe. Akore ty hatao mba hampifaleagne aze lognandro?