1. Nagnino ty Israelita taloha ro vita lamigne soa?

Nalamin’Andrianagnahare ho firenena raike ty tarana i Abrahama sady nimea’e lalàna. “Israely” ty nanognona’e i firenenay, sady iareo ty nagnankigna’e ty saontsi’e naho ty fivavahagne maregne. (Salamo 147:19, 20) Afake nandrambe soa boake amy iareo ka ty firenena iaby, tafara tatoy.​—Vakio Genesisy 22:18.

Finilin’Andrianagnahare ho vavolombelo’e o Israelitao. Trea boake amy ty tantara iareo, fa mahasoa ty mankatò ty lalàn’Andrianagnahare. (Deoteronomia 4:6) Nahafantatse i Andrianagnahare maregney tamy ty alala o Israelitao areke ty ndaty hafa.​—Vakio Isaia 43:10, 12.

2. Nagnino ka o Kristianao ro vita lamigne soa?

Tsy nankasitraha i Jehovah sasa o Israelitao, le ty fiangonagne kristiana ty natao’e solo’e. (Matio 21:43; 23:37, 38) Tsy o Israelitao sasa areke ty vavolombelogne nisolo tegna an’Andrianagnahare, fa o Kristianao.​—Vakio Asan’ny Apostoly 15:14, 17.

Nalamy i Jesosy soa ty mpanonjohy ty lia’e, mba hitory naho hampianatse amy ty firenena iaby. (Matio 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Fa marine ho tampetse o asa iohoe, satria fa andro fara’e zao. Ndaty an-tapetrisa’e boake amy ty tane sambe hafa hinane zao ty miara-manompo i Jehovah, sady mbe tsy nisy raha nitovy amy izay. (Apokalypsy 7:9, 10) Vita lamigne soa o Kristiana maregne reo, sady mifagnampe naho mifampahery. Mitovy ty fampianaragne ara-baiboly azo iareo naho fa mivory, ndra aia ndra aia ty tanàgne misy aze amy ty tane toy.​—Vakio Hebreo 10:24, 25.

 3. Akore ty nampisy ty Vavolombelo i Jehovah amy hinane zao?

Tafara ty taogne 1870 ro nanomboke nisy ty Vavolombelo i Jehovah amy izao. Tsy nifantatse sasa tamy izay ty fampianara ty Baiboly fa niharo tamy ty fampianaran-diso. Faie nisy ndaty tsiampe, niharo fianatse ty Baiboly, le nahatrea ty maregne. Fanta iareo fa nalamy i Jesosy mba hitory ty fiangonagne kristiana. Nanomboke nitory areke iareo, sady nitory magneran-tane. Ie tamy ty taogne 1931, le nandrambe ty agnaragne tihoe Vavolombelo i Jehovah iareo.​—Vakio Asan’ny Apostoly 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Akore ty andaminagne ty Vavolombelo i Jehovah?

Fa nimaro ty tane nisy fiangonagne, tamy ty taonjato voaloha’e. I Jesosy ty Loha o fiangonagneo, faie nampiasa apostoly naho androanavi-pagnahy tsiampe reke hitarike i asay. (Asan’ny Apostoly 16:4, 5) Misy androanavi-pagnahy tsiampe ka amy hinane zao mitarike ty asa ty Vavolombelo i Jehovah magneran-tane. Le vata’e mahay Baiboly iareo. “Filan-keve-pitantanagne” ty anognonagne iareo. Mampiboake boke naho gazete ara-baiboly o Filan-keve-pitantanagne iohoe. Adika amy ty firehake mihoatse ty 600 o boke reo, sady atao pirinty amy ty sampa ty Vavolombelo i Jehovah agne. Ty Filan-keve-pitantanagne ty magnara-maso ze asa atao. Izay ty mahavy ty fiangonagne mihoatse ty 100000 magneran-tane mahazo fampaherezagne naho tari-dalagne boake amy ty Soratse Masigne. Mbe misy lahilahy matotse atao tihoe androanavi-pagnahy ka isake ty fiangonagne, mikarakara ty agnondry i Jehovah.​—Vakio 1 Petera 5:2, 3.

Vita lamigne soa mba hitory i talily soay naho hanao mpianatse ty Vavolombelo i Jehovah. Manahake o apostolio iareo, le mitory isan-tragno. (Asan’ny Apostoly 20:20) Ampianare iareo Baiboly ze ndaty liagne. Tsy mpiara-mivavake avao ty Vavolombelo i Jehovah fa keleian-draike, le i Jehovah ty Rae iareo. Mifankatea iareo, le hoe ndaty troke raike. (2 Tesalonianina 1:3) Sambatse iareo, satria manao ty zoton’arofo i Jehovah naho magnampe ty ndaty ila’e, sady vita lamigne soa ze raha anoe’e.​—Vakio Salamo 33:12; Asan’ny Apostoly 20:35.