Fantaro tie akore ty agnampea ty Baiboly azo hahatrea ty vale ty fagnonteneagne manahiragne amy ty fiaignagne.