Skip to content

Ami-nia reuniaun boot ba loron tolu

Ami-nia reuniaun boot ba loron tolu

Vídeo kiʼik ida-neʼe foti husi vídeo ho títulu Testemuña ba Jeová Haklaken Liafuan Diʼak iha Mundu Tomak, neʼebé halo husi Testemuña ba Jeová.