• Halaʼo estudu Bíblia uza livru Tuir Loloos, Saida mak Bíblia Hanorin?—Atól Apataki, Polinézia Franseza

Informasaun kona-ba rai—Tahiti

  • Populasaun—275.918
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—3.250
  • Kongregasaun—48
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-85