• Fahe hela Livru Haklaken iha lia-arabi iha Territóriu Palestinu, besik Belein

Informasaun kona-ba rai—Territórius Palestinus

  • Populasaun—4.780.000
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—68
  • Kongregasaun—2
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-70.294