MATAN-MORIS BÁ!

Vizita ba rai-Kazakistaun

Uluk, ema Kazake toman atu laʼo-rai no hela iha yurt. Oinsá mak sira-nia moris ohin loron nafatin liga ho sira-nia kultura uluk nian.