• Fahe hela livru Matan-moris bá! iha sidade Shau Kei Wan, rai-Honkóng

Informasaun kona-ba rai—Honkóng

  • Populasaun—7.448.900
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—5.571
  • Kongregasaun—63
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-1.337