• Rarotonga, Cook Islands​—Konvida ema atu tuir reuniaun

Informasaun kona-ba rai—Illas Cook

  • Populasaun—17.411
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—196
  • Kongregasaun—3
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-89