Informasaun kona-ba rai—Saint Barthélemy

  • Populasaun—9.604
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—34
  • Kongregasaun—1
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-282